BİLKA - Bilge Kadın Araştırma Merkezi
 

Eğitim Sisteminde Yapılan Yeni Düzenlemelere İlişkin Eğitimcilerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Bu araştırmanın amacı, okula zorunlu başlama yaşının 72.aydan 60.aya indirilmesi, 8 yıllık zorunlu eğitimin kaldırılarak 4+4+4 şeklinde 12 yıllık zorunlu eğitime dönüştürülmesi ve ilk 4 yıldan sonra mesleki yönlendirme yapılabilmesi gibi konularda Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemelerin öğretmenler tarafından nasıl değerlendirdiğini belirlemektir.
Bu araştırmanın amacı, okula zorunlu başlama yaşının 72.aydan 60.aya indirilmesi, 8 yıllık zorunlu eğitimin kaldırılarak 4+4+4 şeklinde 12 yıllık zorunlu eğitime dönüştürülmesi ve ilk 4 yıldan sonra mesleki yönlendirme yapılabilmesi gibi konularda Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemelerin öğretmenler tarafından nasıl değerlendirdiğini belirlemektir.
Bu araştırmanın amacı, okula zorunlu başlama yaşının 72.aydan 60.aya indirilmesi, 8 yıllık zorunlu eğitimin kaldırılarak 4+4+4 şeklinde 12 yıllık zorunlu eğitime dönüştürülmesi ve ilk 4 yıldan sonra mesleki yönlendirme yapılabilmesi gibi konularda Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemelerin öğretmenler tarafından nasıl değerlendirdiğini belirlemektir.

Bilgi toplama aracı olarak nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırma verileri İstanbul ili Kartal ilçesinde, çeşitli ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerden 100 kişi ile yapılandırılmış anket, 8 kişi ile de yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde frekans ve yüzdelik değerleri hesaplanmış ayrıca içerik analizi yapılmıştır. 

Temel eğitim sisteminin değiştirilmesi ve eğitim sisteminde yapılan yeni düzenlemelere ilişkin öğretmenlerden elde edilen veriler değerlendirildiğinde, öğretmenlerin tamamına yakını eğitim sisteminde yapılan bu düzenlemeleri desteklemediğini belirterek, bu düzenlemelerin eğitim sisteminde var olan sorunları gidermeyeceği gibi daha ciddi sorunlara yol açacağını belirtmişlerdir. Yapılan düzenlemelerle ilgili önerilere yer verilerek araştırma bitirilmiştir.

Uzm. Danışman Psikolog Meryem Kulaber Demirci`nin yapmış olduğu anket sonuçlarını da içeren "Eğitim Sisteminde Yapılan Yeni Düzenlemelere İlişkin Eğitimcilerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi" başlıklı makalesini buraya tıklayıp indirebilirsiniz.
 
 

İsminiz
Mail adresiniz
Konu
Mesajınız

 
 

::: Köşe Yazıları - Diğer Yazılar

 
# 27 Kasım 2014 Perşembe
Hukukun amacı başkalarına zarar verici eylemleri yasaklamak olduğundan hukuk kurallarının ahlakla olan ilgisi ortadadır. İnsan toplulukları, toplumlaşma aşamasına geçtiklerinden bu yana, her dönemde ahlâka sahip olmuşlardır.
# 27 Şubat 2014 Perşembe
Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü ‘dönüşüm’ kelimesini, ‘’olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılap, transformasyon” olarak tanımlamaktadır.
# 27 Şubat 2014 Perşembe
Bilindiği gibi metropoller son yüzyılın en önemli kentleri haline gelmiştir. Bu önem hem insanların metropollerde buldukları imkânlardan hem de karşılaştıkları sorun ve sıkıntılardan kaynaklanmaktadır.
# 3 Ocak 2014 Cuma
İş sözleşmesinin, işçi ve işverenlerin karşılıklı ve birbirine uygun iradeleri ile ortadan kaldırılmasını konu edinen bu anlaşmalar doktrinde ve yargı kararlarında “ikale” veya “bozma sözleşmesi” olarak adlandırılmaktadır.
# 17 Eylül 2013 Salı
20. yy sonu ve 21. yüzyılın başlangıcı olan günümüzde meslek edinilirken göz önünde bulundurulan birçok faktör bulunmaktadır.
# 2 Haziran 2013 Pazar
Bu araştırmada, problem çözme becerisini öğrenen ergenin karşılaştıkları sorunları bu becerileri kullanarak çözebilmesine yönelik bir vaka çalışması yapılmıştır
 
 

::: Yazarlar

 
 
 

 

 

::: BİLKA Haberci

İsminiz
:
e-Posta
:
 
 Katıl  Ayrıl
 
BİLKA - Bilge Kadın Araştırma Merkezi © 2008 - Tüm hakları saklıdır