BİLKA - Bilge Kadın Araştırma Merkezi
 
Denetleme iyi bir idarenin öğelerinden sayılmaktadır. Bir kuruluşun rasyonel olarak çalışması ve bekleneni verebilmesi için denetleme şarttır.
Denetleme iyi bir idarenin öğelerinden sayılmaktadır. Bir kuruluşun rasyonel olarak çalışması ve bekleneni verebilmesi için denetleme şarttır.
Denetleme iyi bir idarenin öğelerinden sayılmaktadır. Bir kuruluşun rasyonel olarak çalışması ve bekleneni verebilmesi için denetleme şarttır. Aksi takdirde işlerin yüz üstü bırakılması, yanlış işlerin tekrarı, mevzuatın iyi uygulanamaması, personelin yetişip iyi çalışmaması gündeme gelebilir. Hâkimlerin bağımsızlığı hiçbir denetime bağlı olmamak biçiminde yorumlanmamalıdır. Hâkim ve savcılarında görevini kötüye kullananları, mesleklerinin saygınlığına uymayan hareketlerde bulunanları olabilir. Çünkü nihayet onlarda birer insandırlar. 

Dr. Ömer SEVER`in "Hâkim ve Savcıların Denetlenmeleri ve Sorumlulukları" başlıklı makalesini buraya tıklayıp indirebilirsiniz.
 
 

İsminiz
Mail adresiniz
Konu
Mesajınız

 
 

::: Köşe Yazıları - Diğer Yazılar

 
# 4 Ekim 2012 Perşembe
Çevrenin Korunmasında Mahalli İdarelerin Rolü ve Önemi
Çevre kavramı hayatımıza yeni girmiş olmasına rağmen kapsamı, boyutları ve çok ve büyük sorunları ile son derece önemli bir kavramdır. Çevre, doğum öncesinden ölüm sonrasına kadar hayatı kuşatan bir olgu olup hakların en başında yer alan yaşama hakkı da ancak sağlıklı ve dengeli bir biçimi ile çevre içerisinde mümkün olabilmektedir.
# 4 Ekim 2012 Perşembe
Hâkim ve Savcıların Atanmaları ve Yükselmeleri
Hâkimlerin atanmaları bağımsızlıkları ile yakından ilgilidir. Bu atama öteki devlet memurlarından ayrı tutulmalıdır. Aksi halde hâkimlerin bağımsızlığı Devlet Memurları Kanunu ile bir tarafa atılabilir.
# 4 Ekim 2012 Perşembe
Hâkimlerin Yükümlülükleri
Hâkimler yetkileri içinde olan davalara bakmazlık edemezler. 1982 Anayasası 36/2. maddesinde “Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.” diyerek hâkimin görevini yerine getirme mecburiyetini anayasal bir ilke olarak kabul etmiştir.
# 4 Ekim 2012 Perşembe
Nesep Hukuku ve Babalık Davalarına Tarihi Bir Bakış
Nesep olgusu tarih boyunca insanların ve hukukun çok büyük ilgi, merak ve kader çizgisinde bulunmuştur. Nesep ve aile kavramları aynı bütünün değişik yüzleridir.
# 4 Ekim 2012 Perşembe
Ülkemizde Osmanlı İmparatorluğu Ve Cumhuriyet Döneminde Hâkim Ve Savcılığın Düzenlenmesi
Osmanlı İmparatorluğunda yargılama işleri kadı ismi verilen hâkimlerce görülürdü. Kadı, peygamber namına suçluyu cezalandıran ve suçsuzu ayırıp İslam hukukuyla hükmeden hâkim demektir.
# 4 Ekim 2012 Perşembe
Savcılık ve Temel İlkeleri
Önceleri suç denilen fiillerin sadece kişileri ilgilendirdiği sanılmakta, şahsi intikam suçlara karşı tek müeyyide olarak kabul edilmekteydi.
 
 

 
 
 

 

 

::: BİLKA Haberci

İsminiz
:
e-Posta
:
 
 Katıl  Ayrıl
 
BİLKA - Bilge Kadın Araştırma Merkezi © 2008 - Tüm hakları saklıdır