BİLKA - Bilge Kadın Araştırma Merkezi
 
Denetleme iyi bir idarenin öğelerinden sayılmaktadır. Bir kuruluşun rasyonel olarak çalışması ve bekleneni verebilmesi için denetleme şarttır.
Denetleme iyi bir idarenin öğelerinden sayılmaktadır. Bir kuruluşun rasyonel olarak çalışması ve bekleneni verebilmesi için denetleme şarttır.
Denetleme iyi bir idarenin öğelerinden sayılmaktadır. Bir kuruluşun rasyonel olarak çalışması ve bekleneni verebilmesi için denetleme şarttır. Aksi takdirde işlerin yüz üstü bırakılması, yanlış işlerin tekrarı, mevzuatın iyi uygulanamaması, personelin yetişip iyi çalışmaması gündeme gelebilir. Hâkimlerin bağımsızlığı hiçbir denetime bağlı olmamak biçiminde yorumlanmamalıdır. Hâkim ve savcılarında görevini kötüye kullananları, mesleklerinin saygınlığına uymayan hareketlerde bulunanları olabilir. Çünkü nihayet onlarda birer insandırlar. 

Dr. Ömer SEVER`in "Hâkim ve Savcıların Denetlenmeleri ve Sorumlulukları" başlıklı makalesini buraya tıklayıp indirebilirsiniz.
 
 

İsminiz
Mail adresiniz
Konu
Mesajınız

 
 

::: Makaleler - Diğer Yazılar

 
# 4 Ekim 2012 Perşembe
Çalışma Süreleri
1475 sayılı eski İş Yasasında “İş süresi”, 4857 sayılı yeni İş Yasasında “Çalışma süresi” olarak deyimlendirilen çalışma sürelerine ilişkin esaslara yer verilmiş, bunların uygulanma şekillerinin ise
# 4 Ekim 2012 Perşembe
Arabuluculuk
Türk toplu iş hukukunda barışçı çözüm yollarına önemli bir yer verilmiştir. Grev ve lokavt haklarının yasaklandığı, toplu iş sözleşmelerinin özel bir Yasa ile düzenlenmediği dönemde bile yasa koyucu toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünü ayrıntılı hükümlerle düzenlemiştir.
# 4 Ekim 2012 Perşembe
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete Türk Hukuku`nun Yaklaşımı
Sosyal bir kurum olan aile , medeni hukuk, tarih ve toplum bilim açısından, aynı çatı altında yaşayan anne, baba ve çocuklardan oluşan bütündür.
# 4 Ekim 2012 Perşembe
Kişilik Bozuklukları
Bir kişiyi başkalarından farklı kılan düşünsel, duygusal, ruhsal ve bedensel özelliklerin tümüne ‘kişilik’ adı verilir. Bu ayırt edici özellikler içine alışkanlıklar, algılamalar, davranış tarzları, olaylara ve çevreye bakış açıları girmektedir.
# 4 Ekim 2012 Perşembe
Karar Verme - Problem Çözme
Çağımızdaki gelişmeler hayatın ritmini arttırıp, akışını hızlandırmaktadır. Bu hızlı tempo içerisinde karşılaşılan sorunlara aynı hızda fakat doğru çözümlerin de üretilmesi gerekmektedir.
# 4 Ekim 2012 Perşembe
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Boşanma Davalarına Yansıması
Bireyin biyolojik, iktisadi ve sosyal varlığı ile çok yakından ilgili olan aile hukuku, bütün dünyada ve Türkiye`de giderek eşler arası eşitliğin daha ağırlıklı olarak kabul edildiği bir hukuki yapılanma ve ilkesel değerlere yönelmiş bulunmaktadır.
 
 

 
 
 

 

 

::: BİLKA Haberci

İsminiz
:
e-Posta
:
 
 Katıl  Ayrıl
 
BİLKA - Bilge Kadın Araştırma Merkezi © 2008 - Tüm hakları saklıdır