BİLKA - Bilge Kadın Araştırma Merkezi
 
Bireyin biyolojik, iktisadi ve sosyal varlığıyla ve varlık değerleriyle çok yakından ilgili olan nesep hukukuna, hukuk tarihinde de, bütün toplumlar tarafından çok büyük bir önem ve yer verildiğini de bu çalışmamız esnasında görmüş bulunmaktayız.
Nesep olgusu tarih boyunca insanların ve hukukun çok büyük ilgi, merak ve kader çizgisinde bulunmuştur. Nesep ve aile kavramları aynı bütünün değişik yüzleridir. Biri diğerinden ayrı düşünülemez. Neslin sağlıklı bir şekilde sürmesinin yegâne yolu olan ve nesep olgusuna meşruiyetini kazandıran aile, medeni hukuk, tarih ve toplum bilim açısından, her zaman için çok büyük bir önem taşımıştır. Bu yapı toplumsal hayatın idamesi için son derece elzemdir. Bunun içindir ki her devirde aile yapısı devletler tarafından özel bir himaye görmüştür.

 

Aile yapısının taşıdığı büyük önem ve değer sonucu hukuk sistemleri esas olarak evlilik içi nesep ilişkilerini düzenlemişlerdir. Bu yüzden evlilik içi doğumlarda nesep ilişkileri yönünden herhangi bir mesele yaşanmaz.

 

Evlilik dışı ilişki sonucunda meydana gelen doğumlarda nesep ilişkisi çetin bir mesele olarak kendisini gösterir. Baba ya çocuğunu kabul eder fakat hukuk sistemleri bu kabule cevaz vermez, ya da baba çocuğu kabul etmez bu defa da çocuğun ve ananın hak ve menfaatlerinin korunması yönünde uzun ve yorucu bir hukuk mücadelesi başlar. 

 

Bireyin biyolojik, iktisadi ve sosyal varlığıyla ve varlık değerleriyle çok yakından ilgili olan nesep hukukuna, hukuk tarihinde de, bütün toplumlar tarafından çok büyük bir önem ve yer verildiğini de bu çalışmamız esnasında görmüş bulunmaktayız.

 

Olaya tarihi gelişim içerisinde bakıldığında ve hatta bugünde bu olgunun taraflar arasında büyük bir gerilim, çetin bir mesele ve trajediye dönüşme karakterini koruduğu görülmektedir.

 

Günümüzde olduğu gibi tarihte de bu olgunun çok çeşitli şekillerde değerlendirildiği, yeknesak ve müstakar bir çizgiye kavuşmadığı gözlemlenmiştir.          

                                    

Av. Murat Kutlu Sezen`in Nesep Hukuku ve Babalık Davalarına Tarihi Bir Bakış başlıklı makalesini  buraya tıklayıp indirebilirsiniz.

 
 

İsminiz
Mail adresiniz
Konu
Mesajınız

 
 

::: Av. Murat Kutlu SEZEN - Diğer Yazılar

 
# 4 Ekim 2012 Perşembe
Çevrenin Korunmasında Mahalli İdarelerin Rolü ve Önemi
Çevre kavramı hayatımıza yeni girmiş olmasına rağmen kapsamı, boyutları ve çok ve büyük sorunları ile son derece önemli bir kavramdır. Çevre, doğum öncesinden ölüm sonrasına kadar hayatı kuşatan bir olgu olup hakların en başında yer alan yaşama hakkı da ancak sağlıklı ve dengeli bir biçimi ile çevre içerisinde mümkün olabilmektedir.
 
 

 
 
 

 

 

::: BİLKA Haberci

İsminiz
:
e-Posta
:
 
 Katıl  Ayrıl
 
BİLKA - Bilge Kadın Araştırma Merkezi © 2008 - Tüm hakları saklıdır