Metin Hasırcı BİLKA`yı Ziyaret Etti

Metin Hasırcı BİLKA`yı Ziyaret Etti
Metin Hasırcı BİLKA`yı Ziyaret Etti
Ünlü tarihçi-yazar Metin Hasırcı merkezimizi ziyaret etti.

Her zamankıymetli değerlendirmeleri ilebizi motive edenSayın Hasırcı"Sayın Reisemiz Alev Sezen hanımefendinin riyasetindeki BİLKA derneğinin,Türk aile hayatına beynelmilel emperyalizmin mânevi ve maddi çöküntüye uğratma hamlesi karşısında Müslüman Türk milletinin kahraman ve asil hanımlarının ahlaki ve mânevi yapısının müdafaa merkezi olan vasf-ı mümeyyiz-i hasebiyle siz bu vatanın bir evladı olarak,bu milletin hanımlarının "cennet annelerin ayağının altındadır"hadis-i peygamberinin muhatapları bütün annelerimizin çalışmalarında müstefid olduğunu bildiğimiz dernek mensupları" diyerekçalışmalarımız ve mensuplarımız hakkındaki güzel duygularını dile getirdi.

ÖZGEÇMİŞ (Metin Hasırcı)

1358/1940’da İstanbul’da Süleymaniye’de Dökmeciler Caddesinde doğdu. İkiz kardeşi bir hafta önce doğmuş ancak hayata gözlerini açamamıştı. Evlad-ı fatihan bir aile olan anne tarafından Sipahioğulları silsilesinin Hattatzadeler kolundan Hatem Hanımın, pederi ise, Saray Bosna Eşrafından Hasırcızadelerden Bekir Efendizade Mustafa Efendi’nin en küçük oğludur. İlkokulu Davutpaşa İlkokulu da denilen 25. İlkokulda okumuştur. Oradan Sultanahmed Sanat okuluna girmiş ve dökümcü olarak sanayi işçiliğine dahil olmuştur. Evli iki oğlu ve o iki oğullarından ikişer tane ceman dört erkek torunu vardır. Çok küçük yaştan beri sevdiği tarih okuma, dinleme ve nihayet yazma mertebesine varmasına taşımıştır Hasırcı’yı, Davutpaşa İlkokulu müdürü merhum Pertev Topuzoğlu, küçük Hasırcı’nın soruları karşısında “bir gün ümid ederim sen müverrih olursun” der. Metin Hasırcı, Ahmed Rasim Bey’in dört ciltlik Osmanlı tarihini şerh ederek Osmanlıcadan neşir hayatımıza kazandırmış, ilk baskısı Emir Yayınlarınca sekiz cilt halinde yayımlanmış, Emre Yayınları ise ebatı büyüterek 6 çild halinde neşretmiştir. Metin Hasırcı kendi telifi olan “Büyük Osmanlı Tarihi” adlı dört bin sayfalık sekiz cilt büyük boy çalışmasını Merve Yayınları’nca neşir hayatımıza kazandırmıştır. Milli görüş sahibi olan Metin Hasırcı, çalışmalarında milli görüşün mevzuu ile alakasını öne çıkarma uslubuna önem verir. Sekizinci baskısı yapılmış “Bitmeyen Mücadele Erbakan” adlı kitabı daha sonra “Milli Görüş Davasında Recai Kutan” adlı kitapları Yenidünya yayınlarınca neşredilmiştir. “Bir Başka Açıdan Çanakkale”, “Hilafet Tacının Dürri Yektası Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa” adlı çalışması da Yenidünya yayınlarınca neşredilmiştir. Birçok neşriyatta yazıları yayınlanan, Vakit Gazetesi’nde bir dönem köşe yazarlığı yapan Hasırcı, Ajans5’te köşe yazarlığını sürdürmekte veTVprogramları yapmaktadır.