İDSB`nin Aile Çalıştayına Katıldık

İDSB`nin Aile Çalıştayına Katıldık
İDSB`nin Aile Çalıştayına Katıldık
İDSB (İslam Dünyası STK’ları Birliği), Kadın Aile ve Gençlik Komisyonu Endonezya’da gerçekleştirdiği Uluslararası Aile Konferansı’nda alınan kararlarını aktive etmek, aileyi tehdit eden töre cinayetleri, aile içi şiddet gibi hususlarda, durum tespiti yapmak, görüş ve tavır belirlemek, özgün çözümler üretilmesine zemin hazırlamak amacıyla, aile ile ilgili hizmet veya bilgi üreten sivil toplum kuruluş temsilcilerinin ve akademisyenlerin katılımıyla “Aile Çalıştayı” düzenlendi.

Çalıştaya Başkanımız Av. Alev Sezen, kurum avukatımız Av. Murat Kutlu Sezen ve Danışma Kurulu üyelerimizden Prof. Dr. Ali Rıza Abaykatıldı.

Çalıştaybeş ayrı oturumda gerçekleşti:

1. Endonezya’da gerçekleştirilen Uluslararası Aile Konferansı’nda alınan kararların değerlendirilmesi ve aktive edilmesi
2. Aile konusunda yapılan çalışmaların koordinasyonu ve uluslararası alana taşınması
3. Ailede erkeğin rolü
4. Ailede şiddet
5. Töre cinayetleri