İDSB`nin 2. Aile Çalıştayına Katıldık

İDSB`nin 2. Aile Çalıştayına Katıldık
İDSB`nin 2. Aile Çalıştayına Katıldık

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB), Kadın Aile ve Gençlik Komisyonu Aileye Bakış temalı I. Aile çalıştayında öne çıkan konulardan, Ailede; “Beni Kaybetmeden Biz Olmak”, “Haklar ve Sorumluluklar”, “Sınırların Bilinmesi”, “Ailede Sorun Çözme Becerisinin Geliştirilmesi” başlıkların daha kapsamlı değerlendirilmesi amacıyla planladığı “Aile İçin Değer” temalı II. Aile Çalıştayını gerçekleştirdi.

Çalıştaya BİLKA adına Nazan Keleş katıldı.

“Aile İçin Değer” başlıklı çalıştayda;
Beni kaybetmeden biz olmak,
Haklar ve Sorumluluklar,
Sınırların Bilinmesi,
Ailede sorun çözme sanatı,
Alt başlıkları çerçevesinde iki oturum gerçekleştirildi.

Çalıştayda aile birliğinin önemi, ailede özellikle kadının anne olarak rolünün önemi, islamda aile ve aile içerisinde bireylerin rolleri, toplumun tüm bireylerine ahlaki değerlerin öğretilmesi ve toplumsal düzeyde bunların muhafazası/sürdürülmesi hususunda ailenin önemi gibi pek çok önemli hususa değinildi.

Ailenin yaşlı, engelli ve bakıma muhtaçlar için bakım sağlama fonksiyonu dile getirilirken, ailede erkeğin ana ve tek görevinin bugün toplumda algılandığı gibi para kazanmak olmadığına, baba ve aile reisi olarak farklı görevleri olduğuna değinildi.

Eğitim sisteminde toplumsal ahlaki değerlerin öğretilmesine yönelik revizyonlar yapılması gerekliliği dile getirildi. Özellikle ev hanımlarımızın eğitilmesi, televizyon karşısında geçirilen sürelerin, izlenilen programların nitelik olarak değerlendirilmesinin önemine değinildi.

Ailede vakit geçirmenin aileye ve topluma sağlayacağı faydalar, ve bunun devlet veya yerel yönetimler eliyle sağlanabilmesine yönelik “aile merkezleri” gibi, alışveriş merkezlerine alternatif olacak, aile bireylerinin bir arada vakit geçirmelerine yardımcı olacak merkezlerin faaliyete geçmesi hususu görüşüldü.

Son yıllarda artan boşanmalara ve sebeplerine de değinilen çalıştayda, evliliklerin daha sağlam temellere sahip olabilmesi için gençlerimizin evlilik öncesinde eğitim alabilecekleri, evliliğe ve evlilik birliği içerisinde karşılaşılması muhtemel problemlere hazırlanmalarına yardımcı olabilecek eğitim merkezlerinin oluşturulması gündeme geldi.

BİLKA olarak bizler de, toplumda sağlıklı bireylerin ancak aile birliği içerisinde yetişebileceğine, bu nedenle ailenin korunması hususunda azami çabanın gösterilmesi gerektiğine değindik. Aile birliği içerisinde eşlerin biribirilerine ve çocuğa karşı ana-baba olarak sorumluluklarını yerine getirmelerinin önemini dile getirdik. Annelerin bilinçsizce izleyecekleri televizyon dizilerinin, onaylamadığımız hayatları evlatlarımızın gözünde normalleştireceğini, izlenen programlardaki gibi bir nesil yetiştirmek istemiyorsak ahlakımıza uygun olmayan programların seyredilmemesi gerektiğine dair görüşlerimizi ilettik. Ayrıca her bireyin mutlaka birbirinden farklı olduğuna ancak eşlerin aile birliği içerisinde farklılıkları kabullenmekle, hoşgörü gösterebilmekle birbirlerini onaylayacaklarını ve birbirlerinin tam anlamıyla (islamiyette tanımlandığı gibi) elbisesi olacaklarını, böylelikle sağlıklı bireyler yetiştirebileceklerini ifade ettik.