Çalışma Süreleri

Çalışma Süreleri
Çalışma Süreleri
1475 sayılı eski İş Yasasında “İş süresi”, 4857 sayılı yeni İş Yasasında “Çalışma süresi” olarak deyimlendirilen çalışma sürelerine ilişkin esaslara yer verilmiş, bunların uygulanma şekillerinin ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından hazırlanacak bir Yönetmelikte düzenleneceği öngörülmüştür (4857 sayılı İşK. m.63).Ayrıca eski Yasa döneminde olduğu gibi yeni Yasada da; işçinin çalışarak geçirmediği bazı sürelerin de iş süresinden sayılacağı (m.66), ara dinlenmelerinin ise iş süresinden sayılmayacağı (m.68/V) belirtilmiştir.

Y. Doç. Dr. İbrahim SUBAŞI`nın "Çalışma Süreleri" başlıklımakalesini buraya tıklayıp indirebilirsiniz.