Ülkemizde Osmanlı İmparatorluğu Ve Cumhuriyet Döneminde Hâkim Ve Savcılığın Düzenlenmesi

Ülkemizde Osmanlı İmparatorluğu Ve Cumhuriyet Döneminde Hâkim Ve Savcılığın Düzenlenmesi
Ülkemizde Osmanlı İmparatorluğu Ve Cumhuriyet Döneminde Hâkim Ve Savcılığın Düzenlenmesi
Osmanlı İmparatorluğunda yargılama işleri kadı ismi verilen hâkimlerce görülürdü. Kadı, peygamber namına suçluyu cezalandıran ve suçsuzu ayırıp İslam hukukuyla hükmeden hâkim demektir. Bir manası da hüküm ve hâkim olup, esasen kat ve ayırma manalarına da gelir. Kadılar hem idari hem de yargı yetkilerine sahiptiler. Kadıların görev yapmış oldukları yerlere kaza denilirdi. Kadılar medreseden yetişir, ilmi yeterlilik derecelerine göre unvan ve rütbe alırlardı. Kadılık görevini almadan önce önemli bir merkezde stajını tamamlar, padişah beratı ile tayın edilirdi.

Dr. Ömer SEVER`in "Ülkemizde Osmanlı İmparatorluğu Ve Cumhuriyet Döneminde Hakim VeSavcılığın Düzenlenmesi" başlıklı makalesini buraya tıklayıp indirebilirsiniz.