Nesep Hukuku ve Babalık Davalarına Tarihi Bir Bakış

Nesep Hukuku ve Babalık Davalarına Tarihi Bir Bakış
Nesep Hukuku ve Babalık Davalarına Tarihi Bir Bakış

Nesep olgusu tarih boyunca insanların ve hukukun çok büyük ilgi, merak ve kader çizgisinde bulunmuştur. Nesep ve aile kavramları aynı bütünün değişik yüzleridir. Biri diğerinden ayrı düşünülemez. Neslin sağlıklı bir şekilde sürmesinin yegâne yolu olan ve nesep olgusuna meşruiyetini kazandıran aile, medeni hukuk, tarih ve toplum bilim açısından, her zaman için çok büyük bir önem taşımıştır. Bu yapı toplumsal hayatın idamesi için son derece elzemdir. Bunun içindir ki her devirde aile yapısı devletler tarafından özel bir himaye görmüştür.

M.A. Adli Bilimler Uzmanı Av. Murat Kutlu SEZEN`in"Nesep Hukuku ve Babalık Davalarına Tarihi Bir Bakış" başlıklı makalesini buraya tıklayıp indirebilirsiniz.