7. CEDAW Dönemsel Ülke Raporu Hazırlık Toplantısına Katıldık

7. CEDAW Dönemsel Ülke Raporu Hazırlık Toplantısına Katıldık
7. CEDAW Dönemsel Ülke Raporu Hazırlık Toplantısına Katıldık

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca Ankara’da düzenlenen 7. CEDAW (Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi) Dönemsel Ülke Raporu Hazırlık Toplantısına BİLKA’da katıldı. Kurumumuzu üyelerimizden Psikolog Sevanur Dilberoğlu temsil etti.

BM CEDAW Komite Üyesi Prof. Dr. Feride Acar’ın konuşmasıyla başlayan toplantıda

-Şiddet Çalıştayı
-Sağlık Çalıştayı
-Eğitim Çalıştayı
-İstihdam Çalıştayı olmak üzere dört çalıştaygurubu kuruldu.

BİLKA olarak şiddetçalıştayında yer aldık.

Şiddet çalıştayının ana maddeleri,

- Ailelerin ekonomik durumları, boşanmış kadınların yaşadığı ekonomik problemler,
- Kız çocuklarının gördüğü şiddet (YBO`lar da dâhil)
-Ensest sorunu
- 2010`dan beri alınan kararlarda değişiklik görülmediği
- ŞÖNİM`lerdeki yetersizlikler

olarak belirlendi.

BİLKA olarak,

Sorun olarak görülen birçok olgu eğitim ve destekleyici çalışma grupları yolu ileaşılabilir. bu meyanda özellikle yeni evlenen çiftler ilehamilelik dönemininbaşlangıcındabulunanların seminer ve eğitici çalışmalara daha genişkatılımlarının sağlanması,

BİLKA`nın Anne Sütü Bankası Raporunda yer alan hususlarayrıca dile getirilmiş olup, anne sütü bankalarının ülkemizdedini ve kültürel yöndenimkânsız olduğu, biyolojik ve fizyolojik olarakda ciddi problemler ortaya çıkaracağı dile getirilmiştir.