Atölye Çalışması (Prof. Dr. Dilşad Türkdoğan)

Atölye Çalışması (Prof. Dr. Dilşad Türkdoğan)
Atölye Çalışması (Prof. Dr. Dilşad Türkdoğan)

Merkezimizde üyelerimize yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmamızda Danışma Kurulu üyemiz Prof. Dr. Dilşad Türkdoğan (Çocuk Nörolojisi Uzmanı) eğitim verdi.

Birlikte yapılan kahvaltıdan sonra atölye çalışması başladı.

Dilşad Hanım çocukluğunu Erzurum’da geçirmiş, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi1986 mezunu. Aynı yıl çocuk kliniğine asistan olarak girmiş, uzman olmuş daha sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde yan dal yapmıştır. 1996`dan bu yana Marmara Üniversitesinde çalışıyor. KASAD`da projeleri mevcut ve halen aktif olarak görevli. Diğer STK`lar ile ortak çalışmalarda da yer alıyor.

Konuşmasından satır başları;

- Ailenin domino taşı kadındır. Kadın olmadan hiç bir aile büyüyemez. Geçtiğimiz sene "Baba", "Ailede Baba", "Toplumda Baba" rolü konusu işlendi ve çalışmalarımız oldu. Bu sene “Çocuk” ve “Toplumda Çocuğun Rolü” çalışmamız olacak.

- Aslında Türkiye de yokmuş zannedilse de taşıyıcı anne ve sperm bankaları gibi meşru olmayan yollarla çocuk sahibi olma çok yaygınlaşmış durumda.

- İnsan zor bir varlık. Bana hep sorunlu çocuk gelmekte. Aslında çocuk sahibi olmak büyük cesaret diyorum şimdiki kendime çünkü en zor şey aileyi yönetmek ileriye taşımak.

- Bazı anneler çocuklarını muayenehaneme getirdiklerinde önemsedikleri için getirdiklerini biliyorum fakat eğitimine daha çok önem verdiklerini yani çocuğun eğitiminin sağlık probleminin kimi zaman önüne geçtiğini görebiliyorum, ikisini bir tutmuyorlar.

- Mesela en büyük yanlış" böyle yaparsan babana söylerim" demek. Böylelikle çocuk kendini suçlayıp babasını farklılaştırıyor.

- Çocuk çok zor bir varlık, inanılmaz bir emanet.

- Bir aile bana gelip benim çocuğum otistik mi diye sordu ama aynı zamanda çocuğun İpad ve İphone`u vardı. Otizmde beyin görsel algıda çok iyidir. Beyinde soyutlama dediğimiz kavramların oturmadığı zamanlarda İpad gibi aletlerde masumane algı ve hayatı kavrama yapıları olmuyor.

- Günümüzde maddi değerler ne yazık ki sonuna kadar sömürülüyor. Çocuk için şu anı, yaşadığımız zamane dünyası, manevi değerlerimizin yok olması, israfın artması ciddi bir problem aslında.

- Bana gelen çocukların ailelerine:" Gittiğiniz doktor size rehber olur ama asıl tedavi edici unsur sizsiniz" diyorum.

- Konuşmama ünlü bir cin hikâyesi ile devam etmek istiyorum. Kâhinler Cin padişahına gelmiş ve demişler ki " Bu baharda çok yağmur yağacak ve bu sulardan içen herkes çıldıracak!", Padişah da "o zaman tedbirinizi alın, şimdiden sarayda su biriktirin, bu yağmur suları dolmadan tedbir alın!" der. Gün gelir bahar yağmurları yağar ve bu suları içen halk çıldırır. En sonunda Padişah da der ki: "getirin o sudan hep beraber içelim".

- Çocuk ses çıkarmasın diye eline telefon ya da İpad`ler veriliyor. Diyalog, sosyallik, ahlak dışarı atılıyor adeta tanınmıyor. Yoğun bir sınırsızlık söz konusu.

- İnsanlar cebinde bir dünya (telefon ve bilgisayar) ile dolaşıyorlar fakat aktarım ve bilgiyi asla kendileri için almıyorlar.

- Çocuk alçı tası gibidir nasıl yoğurursanız öyle şekil alır.

- Çocuk azizdir ama terbiye eden ondan da aziz.

- Eksen kayması yaşıyoruz. Ringdeki boksör gibiyiz, kim daha atak çıkarsa o kazanıyor.

- İnsan ömrü çok değerlidir, Allah`ın esmasıdır. İşte o insana hizmet eden hayvanın ve dahi bitkininde değeri olmalıdır.

- Anne, baba, çocuk hepsi birbirinin emanetçisidir. Sahip olduğunuz şeyden ziyade emanet aldığınız şeye daha iyi bakarsınız. Eğer çocuklarımıza emanet diye bakarsak biz o zaman çocuğun hakkına riayet etmiş oluruz.

- Çocukları büyütürken beslenmeye de çok dikkat etmek gerekiyor. Katkılı gıda tüketen çocuklar daha hareketli oluyor. Bu da hiperaktiviteyi fazlasıyla tetikliyor.

- Çocuklarımıza adil davranmamız gerekiyor. İnsan onuru adaletle başlar ve adaletin tecelli etmediği her toplum çöküşe mahkûmdur.

ÖZGEÇMİŞ (Prof. Dr. Dilşad TÜRKDOĞAN)

Eğitim Durumu:
1- Orta Öğrenim: Erzurum Anadolu Lisesi, Dönem birincisi, (1972-1980)
2- Lisans: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Dönem birincisi, (1980-1986)
3- Uzmanlık:Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, (1986-1990) İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
4- Yandal Uzmanlığı: Çocuk Nörolojisi, (1991-1994) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
5- Doçentlik:Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, (1998)
6- Yüksek Lisans: Elektrodiagnostik Nöroloji, (1996-1999)
7- Profesörlük:Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü, (2004)

Yurtdışı Eğitim ve Çalışmaları:
1-EEG Asistanlığı: Bethel-Cleveland Epilepsie Zentrum, Bielefeld, Almanya, (1995 Mart-Haziran)
2-Video EEG- Epilepsi Cerrahisi Programı Asistanlığı: Universitatsspital Zürich, EEG-Abteilüng und Epileptologie, İsviçre, (1997 Şubat-Nisan) 3-Epilepsi-Nörofizyoloji Uzmanlığı: Comprehensive Epilepsy Center, Miami Children`s Hospital, ABD, (2000 Ekim-2001 Eylul)

Yurtiçi Çalıştığı Kurumlar:
1-İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD (1986 Ekim-1990 Kasım)
2-İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D., Çocuk Nörolojisi BD (1991 Mart-1994 Mayıs)
3-Zorunlu Devlet Hizmeti a)-İstanbul, Kartal Ana Çocuk Sağlığı Merkezi (1994 Mayıs-Ağustos) b)-Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, I. Nöroloji Kliniği (1994 Eylül-1996 Mayıs)
4-Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Nörolojik Bilimler Enstitüsü (1996 Haziran-)

Yayınları:
1-Makaleler: Uluslararası Dergilede 25 adet Ulusal Dergilerde 32 adet
2-Kongre Bildirileri Uluslararası kongre ve sempozyumlarda 47 adet Ulusal kongre ve sempozyumlarda 47 adet
3-Kitap Bölümleri Yabancı dilde kitapta 3 adet bölüm yazarlığı Türkçekitaplarda 10 adet kitap bölümü ve 2 adet bölüm tercümesi
4-Sempozyum-Kurs Konuşmaları-Oturum Başkanlığı: 21 adet ulusal, 1 adet uluslararasi konuşma 2 adet uluslararası kongrede oturum başkanlığı
5-Editörlük Yabancı dilde kitap editörlüğü (Practical Diagnosis on Electrophysiology, 2009) Klinik Çocuk Formu DergisiMart-Nisan 2005 Pediatrik Nöroloji Acilleri sayısı editörü
6-Atıflar Makaleleri, uluslar arası dergilerde yayınlanan 100`den çoksayıda makalede kaynak olarak gösterilmiştir.
7-Yayın Danışma Kuruluğu Üyeliği ve Hakemlik: Uluslararası Dergiler Sleep Medicine Journal of Pediatric Neurology Ulusal Dergiler Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi Türkiye Klinikleri

Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları:
1-Milli Pediatri Cemiyeti
2-Türk Pediatri Kurumu
3-Çocuk Nörolojisi Derneği
4-Türk Epilepsi ile Savaş Derneği
5-Türk Nörofizyoloji Derneği
6-Asian-Ocean Pediatric Neurology Society

Ödüller:
1-En İyi Makale Ödülü, 1997-1998 yılı Marmara Medical Journal
2-Uluslararası MakaleÖdülü 2000, Marmara Üniversitesi
3-Tübitak“Uluslararsı Bilimsel Yayınları Teşvik Programı” Ödülü
4- En İyi Poster Ödülü VI. International Congress on Headache in Children and Adolescents, Viyana 21-25 Nisan 2004 Projeleri: Avrupa Birliği Okul Öncesi Eğitimi Güçlendirme Hibe Programı çerçevesinde ‘Özel Eğitim Gereksinimli Çocuklarda Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi’ isimli projede yürütücülük