Metropolde Çalışan Kadınların Sorunları

Metropolde Çalışan Kadınların Sorunları
Metropolde Çalışan Kadınların Sorunları

Bilindiği gibi metropoller son yüzyılın en önemli kentleri haline gelmiştir. Bu önem hem insanların metropollerde buldukları imkânlardan hem de karşılaştıkları sorun ve sıkıntılardan kaynaklanmaktadır. İnsanlar daha iyi şartlarda yaşamak için bulundukları köy ve kentlerden metropollere göç etmektedirler. Çünkü metropollerde herkes kendine göre bir iş bulma ümidi içerisindedir. Ancak her ne kadar herkes kendine göre bir iş imkânı bulsa bile metropollerde yaşamak ulaşım vb. nedenlerden dolayı oldukça zordur.

Metropolleşme, modernleşme ve kentleşme ile birlikte insanların özellikle kadınların karşı karşıya kaldıkları birçok problem bulunmaktadır. Batı toplumlarında olduğu gibi Müslüman toplumlarda da kadınlar genel olarak ikinci planda tutulmuş, çalışma ortamları onların yaratılışlarına ve yaşam şartlarına uygun olarak hazırlanmamıştır. Sanayileşme, küreselleşme ve modernleşme ile birlikte kadınlar, sadece çalışma ortamlarında değil, hastanelere girme, toplu taşıma araçlarını kullanma dâhil olmak üzere birçok zorlukla karşılaşmaktadırlar. Dolayısı ile özelde çalışan kadınlar genelde ise bütün kadınlar gerek inançlarını daha rahat yaşama, gerekse kendi istedikleri ortamlarda çalışma imkânı bulma konusunda sıkıntılar çekmektedirler. Aslında, gerçekçi olmak gerekirse, toplumun her katmanında bulunan kadınlar birçok problemle karşı karşıyadırlar. Hükümetler ve bazı belediyeler bu problemleri çözmeye yönelik adımlar atsalar da bu adımlar yetersiz kalmaktadırlar.

İlahiyatçı Hanife Bilgin`in "Metropolde Çalışan Kadınların Sorunları" başlıklı makalesini buraya tıklayıp indirebilirsiniz.