24 TV Haber Bülteninde Gündemi Değerlendirdik

24 TV Haber Bülteninde Gündemi Değerlendirdik
24 TV Haber Bülteninde Gündemi Değerlendirdik

24 TV kanalında Zeynep Türkoğlu’nun sunduğu haber bültenine Başkanımız Av. Alev Sezen canlı yayın konuğu olarak katıldı.

Türk Ceza Kanununda yapılacak değişikliklerin değerlendirildiği programda özellikle cinsel içerikli suçlara verilecek cezalarının artırılması konusu üzerinde duruldu.

Av. Alev Sezen konuşmasında;

Ceza siyasetinin değişik amaçları vardır. Suçlunun ıslah olmasının yanı sıra ibretlik cezalar verilerek caydırıcı özelliğin sağlanması da bunun içerisindedir. Suçların cezalarının artmasının suç işlemeyen insanlar üzerinde caydırıcı etkisi olabilir, ibretlik bir durumdur. Ancak suç işlemeyi kafasına koymuş birisi cezanın bir miktar artmış olmasından çok da fazla etkilenmeyecek, kararının değişmesinde rol oynamayacaktır. Bunun sağlanabilmesi için sosyal zeminin hazırlanması, ahlaki değerlerin yükseltilmesi gerekir.

Şu anda Ceza Kanunumuzdaki cezaların birçoğu zaten yüksektir. Mesela; 2005 senesindeki TCK değişikliğinden önce cinsel suçlar; söz atma, sarkıntılık, tasaddi, tecavüz diye ayrılırdı. Değişiklikten sonra cinsel taciz ve cinsel saldırı şeklinde ikiye ayrıldı. Dokunmazsa cinsel taciz, dokunduğu anda cinsel saldırı sayılıyor. Sarkıntılık, tasaddi, tecavüz üçü de cinsel saldırı kabul ediliyor. Bu ayırımların ortadan kalkmasıyla, fiiliyle orantısız bir şekilde fazla ceza alan sanıklar bulunuyor. Bu mağduriyeti giderecek hukuki düzenlemenin bir an önce yapılması gerekmektedir.

Şu anda cinsel suçlar ile ilgili olarak Kanunda yetişkinler için ayrı, çocuklar için ayrı hükümler bulunuyor. Yapılacak değişiklik ile bu hükümler çocukların cinsel istismarı başlığı ile ayrılıyor. Çocukları cinsel yönden istismar eden, tecavüz edip katleden zanlılar için idam cezası getirilmelidir. Ancak idam cezası ile toplum mutmain ve bu suça kalkışmak isteyenler için de caydırıcı olacaktır.

BİLKA olarak kuruluşumuzdan itibaren, Anayasa Mahkemesince iptal edilen Türk Ceza Kanununun “Reşit Olmayanla Cinsel İlişki”yi düzenleyen 104. maddesi çocuklarımızı fuhuş batağına sürükleyeceğinden bir an önce şikâyete bağlı olmaktan çıkarılmalı ve cezanın üst sınırı arttırılmalıdır diyoruz. Bu yeni değişiklik ile ceza artırılmakta ancak suç yine şikâyete bağlı olmakta devam etmektedir. Res`en kovuşturulmadığı müddetçe cezanın arttırılması ile beklenen fayda elde edilemeyecektir. Bu suçun 2005 değişikliğinden önceki hali ile şikâyete bağlı olmaktan çıkarılması gerekmektedir.

Değişiklik ile tecil veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının önüne geçmek için, tecil sınırları dışına çıkaracak şekilde cezalar arttırılıyor. İnfaz Kanunları da değiştirilerek suçlunun içeriye girdiğinde orada daha fazla kalması sağlanacak." dedi.