Makaleler

Hâkimlerin Yükümlülükleri

Hâkimlerin Yükümlülükleri

Hâkimler yetkileri içinde olan davalara bakmazlık edemezler. 1982 Anayasası 36/2. maddesinde “Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.” diyerek hâkimin görevini yerine getirme mecburiyetini anayasal bir ilke olarak kabul etmiş

Çalışma Süreleri

Çalışma Süreleri

1475 sayılı eski İş Yasasında “İş süresi”, 4857 sayılı yeni İş Yasasında “Çalışma süresi” olarak deyimlendirilen çalışma sürelerine ilişkin esaslara yer verilmiş, bunların uygulanma şekillerinin ise