Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Sözleşmenin Sona Ermesi

Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Sözleşmenin Sona Ermesi
Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Sözleşmenin Sona Ermesi

6098 Sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu347. maddesiile, önceki6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanunda olmayan bir hüküm getirmiş bulunmaktadır. Bu maddeye göre, konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesiiki yolla mümkündür. Birincisi bildirim yoluyla sözleşmenin feshi, diğeriise dava yoluyla sözleşmenin feshi yoludur.

Bu kanuna göre, konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı ile kiralayanın sözleşmeyifeshi süreleri ayrı ayrıdüzenlenmiştir. Belirli süreli kira sözleşmelerinde kiracı, kira sözleşmesi süresinin bitiminden 15 gün önce haber vererek sözleşmeyi feshedebilirken bu hakkını kullanmadığı sürece sözleşme aynı şartlarla bir yıl daha uzatılmış sayılır. Kiralayan ise, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak 10 yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce yazılı bildirimde bulunarakherhangi birsebep göstermeksizinsözleşmeye son verebilir. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ,kiracı her zaman,kiralayan ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra ,fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilir.

Bu maddenin yazılış şekli yanlış anlamalara sebep verebilir. Bu maddedeki kiralayanın belirli süreli kira sözleşmelerindeki on yıllık uzama süresinin sonunda doğacak olan fesih hakkının hesabında, on yıllık uzamasüresinin başlangıç tarihi açıklanmadığından, bu sürenin en son yenilenmiş veya uyarlanmış sözleşmeninsüresinin bitiminden sonra on yıllık uzama süresininbaşlayacağını kabul etmek gerekir.

Doç. Dr. Ömer Sever`in "Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Sözleşmenin Sona Ermesi" başlıklı makalesini buraya tıklayıp indirebilirsiniz.