Wo/men For Women Çalıştayına Katıldık

Wo/men For Women Çalıştayına Katıldık
Wo/men For Women Çalıştayına Katıldık

Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen "Wo/men For Women Çalıştayı"na katıldık.

"Aile İçi Şiddetin Sebepleri/ Şiddeti Besleyen Nedenler ve Çözüm Önerileri" başlıklı oturuma Başkanımız Av. Alev Sezen katıldı. Oturumun moderatörlüğünü Prof. Dr. Ayşen Gürcan ( İstanbul Ticaret Ü.) yaptı. Başkanımız Av. Sezen konuşmasında;

"Şiddetin en önemli iki kaynağı ahlaki çöküş ve ekonomik sebeplerdir. Aile yapımızdaki değişikler, bu değişikliğe bağlı olarak yeni sorunları da beraberinde getirmektedir.

Kadınlar öğrenilmiş çaresizlik/acizlik neticesinde şiddete “dur” demiyorlar. Nasıl olsa karşı koyamam düşüncesi ile şiddete uğradıklarında kendilerinde bir hata bulma yolunu seçiyorlar.

Kadın cinayetlerinin medyada yer alış şekli çok önemli. Haberlerin veriliş şekli şiddete uğrayan kadınlarda bir ölüm paranoyasına sebep oluyor. Daha hafif şiddet vakalarında dahi ölüm korkusuna kapılan mağdure, haklarını aramaktan vazgeçip zulme razı oluyor.

Şiddetin durdurulabilmesi için küçük yaşlardan itibaren gerçek manevi değerler eğitimi verilerek maneviyatın güçlendirmesi gerekir. Uzun vadede gelecek nesillerde şiddet eğiliminin yok edilmesi için gerekli olan yapının kurulması da gerekir.

Kanunlarda şiddeti önlemek adına birçok düzenlemeler yapıldı. Tedbirler, cezai hükümler hepsi mevcut. Buna rağmen kanunların yeterli etkiyi sağlamadığı görülüyor. Kişide temelde şiddet eğilimi var ise buna kanunlarla dur demek yeterli çözümü sağlamıyor.

Kadının ekonomik gücünün iyi olması boyun eğmeyerek şiddete karşı koymada önemli bir etkendir. Bizler büyük mücadeleler sonucunda fiziksel şiddetten sonra psikolojik şiddetin de şiddet olarak kabul görmesini sağladık. Ancak halen diğer şiddet türleri fazlaca kabul görmüyor. Özellikle kadının uğradığı ekonomik şiddet üzerinde yeterince durulmuyor. Ekonomik olarak güçlendirilmesi gereken kadın için çalışma hayatıyla ilgili alınacak tedbirlerin yanısıra miras hakkına kolayca ulaşabilmesi için de gerekli tedbirler alınmalıdır. Miras hakkını almada her türlü zorlukla karşılaşan, ezilen kadın için bu sürecin de ekonomik şiddet olduğu kabul edilmeli ve hakkına kavuşmasında kolaylaştırıcı tedbirler alınmalıdır.

Medyaya özellikle televizyonlara önemli görevler düşüyor. Şiddeti özendirecek yayınlar yapılmamalıdır. Doğru rol modeller gerekiyor. Mesela; hırsızlar ile ilgili 3 dizi birden yayınlandı, macera arayışındaki insanları özellikle gençleri hırsızlığa özendiriyorlar.

Aile içi bağların zayıflamasındaki en önemli etkenlerden birisi televizyon-bilgisayar-telefon gibi ekran bağımlılığıdır. Ekran bağımlılığı ile mücadele edilmeli, ailelerin birlikte vakit geçirmeleri için projeler geliştirilmelidir." görüşlerini katılımcılar ile paylaştı.

"Sosyal Değişimlerin Şiddet Eğilimine Etkisi ve Alınması gereken Önlemler"
başlıklı oturuma Genel Sekreterimiz Selma Çakır katıldı. Oturumun moderatörlüğünü Yard. Doç. Z. Ceren Acartürk ( İstanbul Şehir Ü.) yaptı. Çakır konuşmasında;

“Yaşam kalitesini arttırma adına yapılan göçlerde, yeni yaşam düzenlerinin insanlara olumlu yansıyıp yansımadığının incelenmesi ve buna göre bir sonuç çıkarılması gerekmektedir.

İnsanlarımız kültürel ve yaşamsal olarak bağlandıkları alanlardan daha iyi kazanç, daha iyi eğitim ve daha iyi bir sosyal hayat sağlamak adına büyük hayal ve arzularla yabancı oldukları metropollerde büyük bir çarkın içine girmektedirler. Geldikleri bölgelerde küçük alanlarda yaşarken metropollerde büyük ve başa çıkılmaz sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu sebeple hem kendi ailesinde hem de sosyal çevresinde uyumsuzluklar yaşamakta, beklentilerinin tam anlamıyla karşılık bulamaması onu içe kapamakta, depresyona sürüklemektedir. Bu sorunlarla baş edememe kişileri şiddete yönlendirmektedir.

İnsanların doğup büyüdükleri yerlere yatırımlar yapılarak oradaki hayat şartları iyileştirilmeli, göç ihtiyacı ortadan kaldırılmalıdır. Bu durumda insanlar üzerinde depresif bir baskı oluşmayacağından kendini güvende hissedecek ve bu sebeple oluşan şiddeti de ortadan kaldıracaktır.” dedi.

"Şiddeti Artıran Psikolojik Nedenler ve Çözüm Önerileri" başlıklı oturuma Yönetim Kurulu üyemiz Psk. Burcu Toluç katıldı. Oturumun moderatörlüğünü Prof. Dr. Medaim Yanık (İstanbul Şehir Ü.) yaptı. Toluç konuşmasında;

“Medyada şiddetin pervasızca teşhiri sakıncalıdır, haberler özelliklede dizilerde şiddetin özendirilmesi yasaklanmalıdır.

Şiddete uğrayanları kadın-erkek-çocuk diye ayırt etmeksizin öncelikle insan olarak değerlendirmeliyiz. Şiddete karşı daha en başından, çocukluk dönemindeki eğitimden başlayarak farkındalık kazandırmalıyız. Merhamet eğitimi, empatik düşünce/vicdani eğitim gereklidir. Milli-manevi değerler eğitiminin uygulamalı/görsele yönelik materyallerle desteklenmesi etkin olacaktır. Merhamet eğitimi önemlidir. Ezbere öğretim yeterli olmayacaktır.

Şiddeti önlemede kişilerin bilinçlendirilmesi ve bu yöndeki programlar fayda sağlayacaktır. Cezalandırma yerine kişiyi kazanma fikri daha pozitif sonuçlar getirecektir. Öfkeyi yutan güçlüdür yaklaşımı cezaları artırmak yönteminden daha tesirli olacaktır. Tıpkı hırsızlık davranışının dışlanması gibi öfke uygulayana da gerek medya gerek reklam gerekse dizi ve eğitim çalışmalarında dışlanma mesajı verilmesi; asıl güç gösterisinin öfkeyi yenmek olduğu ve bunun kahramanlık olarak algılandığı bir toplum yapısı desteklenmelidir.” dedi.