Nesep Hukuku ve Babalık Davalarına Tarihi Bir Bakış

Nesep Hukuku ve Babalık Davalarına Tarihi Bir Bakış
Nesep Hukuku ve Babalık Davalarına Tarihi Bir Bakış

Nesep olgusu tarih boyunca insanların ve hukukun çok büyük ilgi, merak ve kader çizgisinde bulunmuştur. Nesep ve aile kavramları aynı bütünün değişik yüzleridir. Biri diğerinden ayrı düşünülemez. Neslin sağlıklı bir şekilde sürmesinin yegâne yolu olan ve nesep olgusuna meşruiyetini kazandıran aile, medeni hukuk, tarih ve toplum bilim açısından, her zaman için çok büyük bir önem taşımıştır. Bu yapı toplumsal hayatın idamesi için son derece elzemdir. Bunun içindir ki her devirde aile yapısı devletler tarafından özel bir himaye görmüştür.

Aile yapısının taşıdığı büyük önem ve değer sonucu hukuk sistemleri esas olarak evlilik içi nesep ilişkilerini düzenlemişlerdir. Bu yüzden evlilik içi doğumlarda nesep ilişkileri yönünden herhangi bir mesele yaşanmaz.

Evlilik dışı ilişki sonucunda meydana gelen doğumlarda nesep ilişkisi çetin bir mesele olarak kendisini gösterir. Baba ya çocuğunu kabul eder fakat hukuk sistemleri bu kabule cevaz vermez, ya da baba çocuğu kabul etmez bu defa da çocuğun ve ananın hak ve menfaatlerinin korunması yönünde uzun ve yorucu bir hukuk mücadelesi başlar.

Bireyin biyolojik, iktisadi ve sosyal varlığıyla ve varlık değerleriyle çok yakından ilgili olan nesep hukukuna, hukuk tarihinde de, bütün toplumlar tarafından çok büyük bir önem ve yer verildiğini de bu çalışmamız esnasında görmüş bulunmaktayız.

Olaya tarihi gelişim içerisinde bakıldığında ve hatta bugünde bu olgunun taraflar arasında büyük bir gerilim, çetin bir mesele ve trajediye dönüşme karakterini koruduğu görülmektedir.

Günümüzde olduğu gibi tarihte de bu olgunun çok çeşitli şekillerde değerlendirildiği, yeknesak ve müstakar bir çizgiye kavuşmadığı gözlemlenmiştir.

Av. Murat Kutlu Sezen`in Nesep Hukuku ve Babalık Davalarına Tarihi Bir Bakış başlıklı makalesini buraya tıklayıp indirebilirsiniz.