Aşkınlıktan Yüceliğe Tüketim

Aşkınlıktan Yüceliğe Tüketim
Aşkınlıktan Yüceliğe Tüketim

Postmodernizm çağında açığa çıktığı gibi modern ekonominin “ihtiyaç, üretim, tüketim" gibi bütün kavramları temelden maluldür. Bu illetin arkasında ise dayandığı dünyagörüşüne ilişkin meta-ekonomik bir büyük değişim yatmaktadır. Eski ve yeni ekonominin ontolojik anlamlarını karşılaştırmak, bunu göstermeye yetecektir.

İnsan, mutlak ganî (gayr-i muhtaç) olan Rabbine fakir (muhtaç) yaratılmış bir varlıktır. Bu anlamda din, “tin, can ve ten” denen madde ve mânâdan mürekkep kompleks bir varlık olarak yaratılmış insanın maddî ve manevî tüm ihtiyaçlarını karşılamak için gönderilen ilahî bir ekonomi olarak görülebilir. İnsanın maddî ihtiyaçlarını karşılamaya yarayacak dar anlamda ekonomi disiplini, bu geniş anlamda “büyük ekonomi” olarak dinin parçasıdır ki ekonomi karşılığında kullanılan Arapça iktisâd kelimesinin etimoloji ve semantiğinde ekonominin maddî ve manevî boyutları arasındaki bu ilişki açıkça görülür.

Prof. Dr.Bedri GENCER`in "Aşkınlıktan Yüceliğe Tüketim" başlıklı makalesini buraya tıklayıp indirebilirsiniz.