Ortaçağ İslam Teolojisinde Kadın İmgesi

Ortaçağ İslam Teolojisinde Kadın İmgesi
Ortaçağ İslam Teolojisinde Kadın İmgesi Genelde semavî dinlerin, özelde ise İslam dininin temel amacı, insana yüce Tanrının kutsal buyruklarını ulaştırmayı ve benimsetmeyi sağlamaktır. Bu ise onların, ırk, cins, renk, dil ve kültür farklılıklarına bakmaz. Bütün amaç bireylerin, peygamber aracılığıyla gönderilen ilahi emirleri uygulamalarını sağlamaktır.

Öte yandan semavî dinler, evrensel nitelikte olsa bile, öncelikle belirli bir topluma gönderilmiştir. İlahî mesajları içeren kutsal kitaplar, o buyrukları insanlara sunan peygamberin yaşadığı kültürel ortam doğrultusunda algılanmış ve uygulanmıştır. Bu ise, peygamberin yaşadığı ortamın sosyo-kültürel verileri doğrultusunda söylemde ve harekette bulunduğu sonucunu göstermektedir.

Prof. Dr. Ramazan BİÇER`in "Ortaçağ İslam Teolojisinde Kadın İmgesi" başlıklı makalesini buraya tıklayıp indirebilirsiniz.