Uluslararası İnsan Hakları Sempozyumuna Katıldık

Uluslararası İnsan Hakları Sempozyumuna Katıldık
Uluslararası İnsan Hakları Sempozyumuna Katıldık

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun düzenlediği ve davet edildiğimiz İnsan Haklarını Yeniden Düşünmek - Uluslararası İnsan Hakları Sempozyumu”na Kurumumuzu temsilen Psk. Merve Biroğlu katıldı.

Açılışın akabinde Prof. Dr. Refik Korkusuz’un moderatörlüğünde İnsan Haklarına Farklı Yaklaşımlar başlıklı oturum gerçekleşti.

Günümüz egemen insan hakları yaklaşımı ele alınıp isan haklarının korunmasındaki yetersizlikler ve bunların farklı coğrafyalara yansıması konuşuldu

Oturumun birinci konuşmacısı Prof. Dr. Ali Ahmed Khashan konuşmasında uluslararası kurumların Amerika`ya karşı; yapılan katliamlardan ötürü hiçbir yaptırım uygulamadığından bahsetti. Ayrıca göçmenlere yönelik hiçbir koruyucu politika uygulanmadığından ve bu hususta ciddi bir insan hakları ihlalinin mevcut olduğunu da dile getirdi. Konuşmasında demokrasinin ancak `insan hakları kültürü` olan toplumlarda uygulanabileceğini ve Türkiye`nin de bunu büyük ölçüde sağladığını ayrıca darbe girişimine karşı Türkiye`nin yaptırımlarının eleştirildiğini, oysaki bu yaptırımların devletin kendini koruma hakkı olduğunu dile getirdi. Olağanüstü hal gibi uygulamaların Fransa` da hiçbir eleştiri almazken Türkiye`de uygulandığı zaman ciddi şekilde eleştiri aldığından bahsetti.

Oturumun ikinci konuşmacısı Doç.Dr. Aissa Maiza konuşmasında CEDAW Sözleşmesinden bahsetti. Sözleşmenin 6., 8., 9. ve 10. maddeleri üzerinde durdu.

Üçüncü konuşmacı Doç.Dr. Saim Kayadibi konuşmasında eğer değerlerimizi bilmezsek insan haklarını getirmenin ancak hikayeden ibaret olacağını söyledi. İnsan haklarını büyük ölçüde Peygamber Efendimiz`in getirdiğinden bahsetti. Ebeveynlik ve aile hakları ortadan kaldırılırsa emperyal ülkelerin çocuklar üzerinde söz hakkı olacağını dile getirdi. İslam’ın ve İslam hukukunun insan haklarına getirdiği değerlere değindi. Bir toplumda dinin, aklın, varlığın, namusun, onurun korunmasının devlet tarafından sağlanması gerektiğini eğer ki devletin hakları korunursa otomatik olarak bu haklarında korunacağından bahsetti.

Dördüncü konuşmacı Prof. Dr. Berdal Aral konuşmasında İnsan- Aile- Toplum ilişkisinden, ayrıca insan haklarına liberal ve laik bakıştan bahsetti.

Oturumun son konuşmacısı ise Doç Dr. Ergin Ergül konuşmasında Mevlana, Şirazi ve İbn Haldun`dan, yaşadıkları dönemde kendilerinin insan haklarına olan bakış açılarından bahsetti. Bu üç düşünürün de toplumsal konularda aktivist olarak öne çıkarak yaşadıkları dönemde insan hakları ihlallerini ön plana çıkardıklarını, bu konularda çözümler ürettiklerini, bu çözüm önerilerini zamanın yöneticisine sunduklarını ve takibini yaptıklarını söyledi.

Oturum sonunda soru-cevap yapılarak oturum sonlandırıldı.