Nafaka Çalıştayımızı Gerçekleştirdik

Nafaka Çalıştayımızı Gerçekleştirdik
Nafaka Çalıştayımızı Gerçekleştirdik

BİLKA olarak ESAM İstanbul ve HUDER İstanbul ile paydaş olarak düzenlendiğimiz Nafaka Çalıştayımızı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesinde gerçekleştirdik.

Kurumumuzun hazırlamış olduğu Nafaka Raporumuz Başkanımız Av. Alev Sezen tarafından katılımcılara aktarıldı. ESAM İstanbul Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ve HUDER İstanbul Başkanı Av. Mustafa Yaman da konuşmalarını yaptıktan sonra katılımcılar sunumlarını gerçekleştirdi.

Nafaka Çalıştayı Konu Başlıkları

- Nafaka Kavramı, Çeşitleri, Nafakanın Hangi Durumlarda Gerektiği

- Nafakanın Kapsamı, Hangi İhtiyaçlara ve Neye Göre Karşılandığı

- Nafaka Ödeyen Kişiler (Erkek Eş, Kadın Eş, Akrabalar, Kamu/Hazine)

- Nafaka Miktarının Belirlenmesi

- Fiilî Ayrılık Durumunda Nafaka

- Süresiz Nafaka Uygulaması

- Toplu Nafaka

- Nafakaların Ödenmemesi Durumu ve Tazyik Hapsi

- İslâm Hukukunda Nafaka Uygulaması

- Karşılaştırmalı Hukukta Nafaka Uygulaması

Nafaka Çalıştayı Katılımcıları

Oturum Başkanı

Doç. Dr. Hüsnü Koyunoğlu - İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Davetli Katılımcılar

Prof. Dr. Refik Korkusuz - İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Celal Erbay - İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Fethi Gedikli - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Bedrettin Kesgin - Yalova Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ömer Çınar - İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Abdurrahman Savaş - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Behlül Düzenli - Yalova Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Tırabzon - İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Temel - İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ali Demirbaş - İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Halit Korkusuz - İstanbul Medeniyet Üniversitesi SBF Öğretim Üyesi Başkanı

Av. Murat Kutlu Sezen

Uz. Psikolog Bayram Ayaz

Fatih Kılıçaslan - Sosyal Hizmet Uzmanı ve Aile Danışmanı

Raportörler

Av. Ramazan Boyalık - HUDER İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

Av. Abdullah Yazıcı - HUDER İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

Arş. Gör. Batuhan Ustabulut - Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fak. / ESAM İstanbul Yön. Kur. Üyesi