Kimliksizleştirme ve Yabancılaştırmaya Hayır!

Kimliksizleştirme ve Yabancılaştırmaya Hayır!
Kimliksizleştirme ve Yabancılaştırmaya Hayır!

Avrupa Birliği`nin desteklediği projelerden birisi olan BSİ Projesi , koordinatör okul olarak seçilen Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi`nde uygulamaya konulmak üzere. Projeyi ortaya koyan öğretmen, mezkûr okulda görev yapar iken bu projeyi teklif ettiği için bu okul koordinatör okul olarak seçilmiş. Bulgaristan, İtalya ve Romanya`nın da dahil edildiği projede koordinatör ülke olarak projenin mimarı olduğu için Türkiye seçildi. Proje kapsamı genişletilerek, liselerin yanı sıra ilköğretim okullarında da uygulanacağı belirtiliyor.

Bir İngilizce öğretme projesi olduğu ifade edilen bu proje ile, öğrencilerin milli ve öz kimlikleri, Türk kimlikleri silinmektedir. Projenin özü itibariyle, öğrenciler yabancı bir kimliğe sahip olacak, her yer ve zamanda bu kimlik ile anılacak, sadece öğretmenleri ve arkadaşları değil aileleri de kendilerine bu şekilde hitap edecektir. Zaten bu proje ile sadece yabancı dil öğretmenlerine değil tüm öğretmenlere ve öğrencilerin ailelerine de yabancı kimlikler verilecektir. Çocukların şahsiyetlerinin oluşmaya başladığı dönemde bir kimlik bunalımı içerisine de sokulmuş olacaklardır.

Projenin hayata geçirilmesi ile yapılacak uygulama, “İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi İngilizce Zümre Öğretmenlerinin BSI Projesi Eğitsel Uygulamalarına Dair Yönerge”ye göre aynen şu şekilde olacaktır:

“…Eğer öğrenilmesi amaç edilinen dil İngilizce ise İngiltere`de ya da Amerika`da sanal ortam ve yeni kimlik seçimi: örneğin İngiltere`nin Oxford şehrinde yaşadığımızı hayal ediyoruz. Şehir seçimi İngiltere haritası üzerinde inceleme yapılarak öğrencilerce seçilmiştir. Ana dili İngilizce olanların haricindeki Hollanda, İtalya, Fransa gibi ülkelerden öğrenciler özgürce bir kimlik seçiyorlar. Aile bireylerinin de kimliklerinin seçimi söz konusu ve o ülke hakkında genel bilgiler var- bayrağı, gelenekleri, yönetim şekli, yiyecekleri vb. Okulun ikinci günü milliyetleri, isimleri ve meslekleri yakalarına iliştirilmiş halde yeni kimlikleri ile sınıflarına giriyorlar. Farklı bir kimlikle, yanlış yapmaktan korkmayıp rahatlıkla risk alan öğrenciler, çeşitli milletlerden gelip İngilizce öğrenmek için İngiltere`de buluşmuş olduklarını hayal ediyorlar. Yaratılan sanal ortam içinde birbirlerini teneffüslerde dahi kısacası her zaman her yerde o isimle çağırıyorlar. Bir seferberlik duygusu içinde herkes bir diğerinin o sanal ortamın içine girebilmesine yardımcı oluyor. Yeni kimliklerin benimsenmesi çok önemlidir. Kuşkusuz öğretmen önce kendisi bu yeni kimlikleri öğrenmeli, sınavlarda, dışarıda her zaman her yerde bu kimlikler kullanılmalıdır. Öğretmen için Türkçe kimliklerini öğrenmek ikinci plandadır. Yaratılan bu yeni kimlikleri benimsemek, kullanabilmek doğal ortamın yaratılabilmesinde temel şarttır.

…kısacası duyumsayarak öğrenebilen öğrenciler asla Türkçe düşünmeden benimsemiş olduğu bu cümleleri şekilden şekle sokup anlamlı, dil bilgisi açısından da doğru yenilerini yaratıyor…”

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk "Bilelim ki, kendi benliğine sahip olamayan milletler başka milletlerin şikârıdır (avıdır) " demektedir. Ancak sömürge ülkelerde uygulanabilecek, milli varlığımızı ve kimliğimizi yok etmeye yönelik ve Millî Eğitimin temel prensiplerine de aykırı olan ve ismindeki “Millî” kelimesi ile çelişen bu projenin iptali için Milli Eğitim Bakanlığımızı, gereğini bir an önce yerine getirmeye çağırıyoruz.

03.01.2008

Av. Alev Sezen
Başkan
BİLKA - Bilge Kadın Araştırma Merkezi Adına