Atölye Çalışması (Prof. Dr. Mehmet Halil Oryan)

Atölye Çalışması (Prof. Dr. Mehmet Halil Oryan)
Atölye Çalışması (Prof. Dr. Mehmet Halil Oryan)

Prof. Dr. Mehmet Halil Oryan’ın eğitimci olduğu atölye çalışmamızda “Tasavvuf ve Sayılar” konusunda eğitim verildi.

Prof. Oryan, dünya saltanatı hiç bir şeydir, manevi saltanat her şeydir. Saltanatla maneviyat bir arada yürümez, dünya sevgisini kalpten atmak gerekir.” diyerek İslam’da iman, ilim ve tasavvufun önemini anlattı. “Bir Müslümanın bilmeden kemale ermesi mümkün değil. Bilmemek mazeret değil. Bilmek, ilim tahsili Müslümanın görevidir.” dedi.

Tasavvufta sayıların nitelik ve ifade ettikleri hususları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 33, 40, 70, 100 sayıları ile ilgili açıklamalar ve örneklendirmeler yaparak anlattı.

ÖZGEÇMİŞ (Prof. Dr. Mehmet Halil Oryan)

Prof. Dr. Mehmet Halil ORYAN, 29 Ocak 1947 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimlerini İstanbul'da yaptı. 1964-1968yılları arasında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünde NATO burslusu olarak okudu. Burayı bitirdikten sonra DAAD (Almanya Öğrenci Mübadele Servisi) burslusu olarak 1968-1973yılları arasında Almanya'nın Göttingen Üniversitesi Matematik Bölümünde öğrenim gördü. 1973-1977yılları arasında İstanbul’da çeşitli özel kuruluşlarda çalıştıktan sonra Aralık 1977de İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Cebir ve Sayılar Teorisi Kürsüsüne Asistan olarak girdi. Bu kürsüde, Prof. Dr. Orhan Ş. İçen’in yanında Transandant Sayılar Teorisinde doktora çalışmasını Mart 1979’da tamamladı. Temmuz 1982’de İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. Ekim 1985de doçentlik bilim sınavını kazanarak aynı anabilim dalına Mayıs 1986da Doçent olarak atandı. Ocak 1997de aynı anabilim dalında Profesör oldu. Şubat 2004de aynı anabilim dalından emekliye ayrıldı.

Prof. Dr. M.H. Oryan, 1980yılından emekli olana kadar İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora dersleri vermiştir. Ayrıca İstanbul Üniversitesinin diğer fakültelerinde, Marmara Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve Beykent Üniversitesinin çeşitli bölümlerinde lisans ve yüksek lisans dersleri vermek üzere görevlendirilmiştir.

Prof. Dr. M.H. Oryan, akademik hayatı boyunca yurt dışı ve yurt içi bilimsel mecmualarda birçok bilimsel çalışmalar yayınlamış, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda bildiriler sunmuş ve yüksek lisans ve doktora tezleri yönetmiştir. 1985-1988ve 1998-2004yılları arasında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası'nın Yayın Kurulunda ve 1998-2004
yılları arasında İMKB Dergisi'nin Hakem Heyetinde görev yapmıştır. 1998-2000yılları arasında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Araştırma Merkezi Müdürlüğünü yapmış ve bu süre içinde birçok bilimsel seminer, sempozyum ve sertifika programları düzenlemiştir.