Değişen Dünyada Kadim Kurum Aile Çalıştayına Katıldık

Değişen Dünyada Kadim Kurum Aile Çalıştayına Katıldık
Değişen Dünyada Kadim Kurum Aile Çalıştayına Katıldık

İKADDER'in Değişen Dünyada Kadim Kurum: Aile Projeleri kapsamında düzenlemiş oldukları ilk çalıştaylarına katıldık. Çalıştaya Kurumumuzu temsilen Başkanımız Av. Alev Sezen katıldı.

Çalıştayın konu başlıkları:

1) Aile kurumunun güçlendirilmesinde kurumların öncü rolü ve sürdürülebilir işbirliği geliştirme (Kamu Kurumları / STK'lar / Üniversiteler / Medya / Özel Sektör)

2) Mevcut aile politikalarının değerlendirilmesi

3) Sivil Toplum Kuruluşlarının aile kurumuna destek kapasitesinin güçlendirilmesi

Konuyla ilgili olarak Av. Alev Sezen konuşmasında şu konu başlıklarına değindi;

Şiddetin birçok sebepleri olmakla birlikte iki ana sebebi ekonomi ve manevi tahribat – ahlaki çöküntüdür.

Zinanın suç olmaktan çıkarılması

Reşit olmayanla cinsel ilişkinin şikâyete bağlı hale getirilmesi

Akranlar arası cinsel ilişkinin serbest bırakılmaya çalışılması

Eşcinselliğin normalleştirilip yaygınlaştırılması, dernekleşmelerinin önünün açılması

İstanbul Sözleşmesi

Dinden kopuş

Misyonerliğin serbest olması, yaygınlaşması, karşı çıkanın cezalandırılması

Alkol kullanımının artması hatta evlerde içki üretilmeye başlanması

Okullar ile içki satan yerler, barlar vs. arasındaki mesafe 200 m.den 100 m.ye indirilmesi

Alkol tedavisi için başvuran hasta sayısının artması ve ev hanımlarının sayısı azımsanmayacak oranda olması

Boşanmaların artması, evlenmelerin azalması

Kadına getirilen nafaka yükümlülüğü getirilmesi

Soyadı kullanımındaki mahkeme kararları ve uygulamaların aile bireyleri arasındaki birlik ve beraberliği zedelemesi, biz duygusunu, aidiyet hissini yok etmesi

Doğurganlık sayısının düşmesi

Ebeveynin tedip hakkının zayıflatılması.

Saygı eksikliği

Çekirdek ailenin artması, teşvik edilmesi buna karşılık geniş ailenin azalması, olumsuz gösterilmesi

Ev hanımlığının değersizleştirilmesi, kariyer baskısı

Evliliğin güçlendirilmesi/sağlamlaştırılması değil, boşanmanın kolaylaştırılmasının hedeflenmesi

Suç oranları artması

Uyuşturucu kullanımının artması, kullanım yaşının düşmesi, kullanımdan kaynaklı ölümlerin artması

Kumarın yaygınlaştırılması