Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü ile İlgili Basın Açıklaması

Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü ile İlgili Basın Açıklaması
Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü ile İlgili Basın Açıklaması

Günümüzde kadına yönelik şiddet, tüm dünyada bütün acımasızlığı ile sürmektedir. Kadınlara sadece eşleri veya aile bireyleri tarafından değil devletler tarafından da şiddet uygulanmaktadır. Savaşlarda uğradıkları zararlar da çok ağır bir şekilde devam etmektedir.

Medeniyetin beşiği olarak gösterilen ve ulaşmada bir hedef olarak önümüze konulan ülkeler ile ilgili veriler de bu ülkelerin kadına yönelik şiddet konusunda henüz bir aşama kaydedemediklerini göstermektedir. Yeri geldiğinde en vahşi saldırılara maruz kalan kadınları, medeniyet söylemleri de kurtaramamaktadır.

Ülkemizde de kadına yönelik şiddet konusunda devlet tarafından yapılan çalışmalar yaraya merhem olamamıştır. Olayın esasına inmeyen, medyatik bir takım çıkışlar ile soruna çözüm getirilemez.

Zamanımızda sosyal bir ihtiyaç olarak kendisini gösteren sığınma evlerine hiç gerek olmamasını dilerdik. Ancak günümüzde çözülen aile ilişkileri nedeni ile şiddet mağduru kadına ailesi ve yakınları sahip çıkmamaktadır. Özellikle çok ağır vakalar karşısında, sığınma evlerinin geçici tedbir olarak bir ihtiyaç olduğunu görmek ve kabul etmek gerekmektedir. Şiddete uğrayan kadınların sığınabileceği yerlerin sayısı nerede ise yok denecek kadar azdır. Devlet tarafından nitelikli, koşulları iyi, her türlü tıbbi ve hukuki yardımların verilebileceği sığınma evlerinin sayısının arttırılması gerekmektedir.

Önemli olan şiddet uygulanmasından sonra bir takım müdahalelerin yapılması değil, şiddetin uygulanmasının önüne geçilmesidir. Bu konuda, genelde olayın mağduru olan kadınlar eğitilmekte, şiddete uğradıktan sonra nerelere müracaat edecekleri, haklarının neler olduğu gibi bilgiler verilmektedir. Unutulmamalıdır ki şiddeti uygulayan genelde erkektir. Erkeğin bu konuda eğitilip, bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu eğitim sadece alınacak cezaların anlatılmasından ibaret olmamalıdır. Erkek, bu olayın yanlışlığını idrak etmeli, tam bir kararlılıkla ve inanarak bundan vazgeçmelidir.

Bu konuda alınabilecek en önemli tedbir veya çare, eğitim sistemimizin yeniden düzenlenerek, öz değerlerine sahip insanların yetiştirilmesidir. Ancak öz değerlerine sahip insanların kuracağı sağlam aileler ile bu sorun aşılabilir.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü`nün adına yakışır bir şekilde tüm dünyada kadınların uğradıkları şiddetin ortadan kalkması için bir başlangıç noktası olmasını temenni ediyoruz.


24.11.2007

Av. Alev Sezen
Başkan

BİLKA - Bilge Kadın Araştırma Merkezi Adına