20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ile İlgili Basın Açıklaması

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ile İlgili Basın Açıklaması
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ile İlgili Basın Açıklaması BM tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde Çocuk Hakları Sözleşmesinin kabul edilmesinden bu yana her 20 Kasımda bütün dünyada kutlanan “Dünya Çocuk Hakları Günü”nün bütün çocuklar için güzelliklere vesile olmasını diliyoruz.
Bütün çocuklar anne babalarının olduğu kadar toplumun da gözbebeğidir. Dünyanın neresinde olur ise olsun ırkına veya dinine bakılmaksızın mağdur olan, acı çeken bir çocuğu gördüğümüzde hep birlikte üzülür, sevinen mutlu olup gülümseyen bir çocuk gördüğümüzde ise hep birlikte seviniriz.

Günümüzde gerek dünyada ve gerek ise Türkiye`de çocukların içinde bulunduğu durum pek iç açıcı değildir. Her yönden sömürülen, istismar edilen mağdur çocuk olgusu ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bu sömürü ekonomik olabildiği gibi kimi zaman cinsel bir sömürü olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Dünya genelinde acımasızca sürüp giden savaşların ve güç gösterilerinin ortasında tüm masumluğu ile kalan çocuklar yeri geldiğinde hayatlarından olmakta, sakat kalmakta veya ailelerini kaybetmektedirler. Mülteci durumuna düşüp, oraya buraya savrulup giden çocuklar yaşadıklarını dahi anlayamamaktadırlar. Hatta bu masum yavrular, tüm bu olumsuzlukların üzerine, zaman zaman ellerine silah tutuşturulup savaşmaya da zorlanmaktadırlar.

Açlık susuzluk çeken, sağlıksız koşullarda yaşayan çocuklar için şimdiye kadar ciddi bir çözüm getirilememiştir. Yapılanlar yaraya merhem olmamış, bir pansuman niteliğine dahi ulaşamamıştır.

Kölelik bitti denilen zamanımızda, maalesef çocukların kaçırılıp köleleştirildiği bir dünyada yaşıyoruz.

Ülkemizde de artan bir ivme ile devam eden ahlaki erozyonun sonucu olarak, şimdiye kadar yurt dışında duyup inanamadığımız olayların artık bizde de cereyan etmeye başladığını görüyoruz. Beşikteki çocuklara dahi, tecavüze kadar varan vahim olaylar ile karşılaşıyoruz. Sokak çocuklarının ve sokağa terk edilen yeni doğmuş bebek sayısındaki artış da gözlerden kaçırılmaması gereken diğer önemli bir husustur. Suç çetelerinin elinde, ailelerinden koparılmış, küçücük masum çocuklar, en çirkin emellere alet edilmektedirler. Zararlı ve kötü alışkanlıklara başlama yaşı da hızla düşmektedir.

Her “Dünya Çocuk Hakları Günü”nde çocukların maruz kaldığı tüm mağduriyetler sayılıp dökülmesine ve bir takım çözüm önerileri getirilmesine rağmen durumda bir değişme olmadığı gibi aksine her sene olumsuz verilerde büyük artışlar yaşanmaktadır. Bu tablo uluslararası kuruluşlar da dahil olmak üzere, bu konudaki çabaların yetersiz kaldığını göstermektedir. Samimiyetsiz ve güvenilirliğini yitirmiş uluslararası kuruluşlar yerine acil eylem planı hazırlayacak güvenilir kuruluşlara ihtiyacımız bulunmaktadır.

Ülkemizde de, Anayasa tarafından devletimize verilmiş olan, çocuğun korunması ve gelişiminin sağlanması görevi tam olarak yerine getirilememektedir. Gerek yasal gerek ise eğitim alanında milli ve manevi değerler dikkate alınarak yapılacak düzenlemeler ile çocukların ve ailelerin korunup bilinçlendirilmesi görevi devletimize düşmektedir.

Sadece temsili bir gün olan “Dünya Çocuk Hakları Günü”nün değil aslında tüm günlerin onlar için olduğu çocuklarımızın yüzünün hiç solmamasını diliyor ve BİLKA olarak onların her zaman yanında olduğumuzu ifade ediyoruz.

20.11.2007

Av. Alev Sezen
Başkan

BİLKA - Bilge Kadın Araştırma Merkezi Adına