Av. Alev Sezen

Av. Alev Sezen
Av. Alev Sezen Kurucumuz ve ilk başkanımız Av. Alev Sezen, 1973 yılında İstanbul`da doğdu, aslen Malatyalı`dır. Öğrenim hayatı İstanbul`da geçti. Sırası ile; Özdemiroğlu İlköğretim Okulu, Çamlıca Kız Lisesi, Üsküdar Ticaret Lisesi (okul birincisi), Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (ilk 10), İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü`nde yüksek lisans yaptı ve "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Boşanma Davalarına Yansıması" konulu tezi ile "M.A. Adli Bilimler Uzmanı" unvanını aldı.  İstanbul Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Adalet Bakanlığı siciline kayıtlı arabulucudur. Değişik hukuk dergilerinde, hukuki konularda ilmi makaleleri yayınlandı. Uzmanlık konusu ile ilgili olarak konferanslar vermektedir. Köşe yazarlığı yapmakta olup yazıları bir kısım gazete, dergi ve internet sitelerinde yayınlanmaktadır. 2007 genel seçimlerinde milletvekili adayı oldu. Çeşitli STK`larda kurucu ve yönetici olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk annesidir.

Av. Alev Sezen Yazıları

Manevi Kalkınma Şart!

Manevi Kalkınma Şart!

Ahlaksız bir toplumda her türlü suç görülür. Ahlaki tedbirlerin acilen alınması gerekmektedir!

Arabuluculuk

Arabuluculuk

Türk toplu iş hukukunda barışçı çözüm yollarına önemli bir yer verilmiştir. Grev ve lokavt haklarının yasaklandığı, toplu iş sözleşmelerinin özel bir Yasa ile düzenlenmediği dönemde bile yasa koyucu toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünü ayrıntılı hükümlerle

Karar Verme - Problem Çözme

Karar Verme - Problem Çözme

Çağımızdaki gelişmeler hayatın ritmini arttırıp, akışını hızlandırmaktadır. Bu hızlı tempo içerisinde karşılaşılan sorunlara aynı hızda fakat doğru çözümlerin de üretilmesi gerekmektedir.

Adli Polis

Adli Polis

Türk hukuk sisteminde işlenen bir suçun araştırılması görevi C. Savcısına aittir. Bu araştırma aşamasında kolluk, savcıya yardımcı olarak onun adına hareket eder. Kolluğun geniş bir görev alanı olup, kollama denilen görevi iki çeşit görevden oluşur:

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete Tarihi Bir Bakış

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete Tarihi Bir Bakış

Orta Asya Türkleri arasında uzun araştırmalar yapmış olan Radloff (1870-1880`ler), Türk ailesi hakkında doyurucu bilgiler vermektedir. Radloff diyor ki, Altaylı`larda bir erkeğin bir kadına dayak atması duyulmamış şeydir .