Doç. Dr. Ömer Sever

Doç. Dr. Ömer Sever
Doç. Dr. Ömer Sever

Doç. Dr. Ömer Sever Yazıları

Hâkim ve Savcıların Atanmaları ve Yükselmeleri

Hâkim ve Savcıların Atanmaları ve Yükselmeleri

Hâkimlerin atanmaları bağımsızlıkları ile yakından ilgilidir. Bu atama öteki devlet memurlarından ayrı tutulmalıdır. Aksi halde hâkimlerin bağımsızlığı Devlet Memurları Kanunu ile bir tarafa atılabilir.

Hâkimlerin Yükümlülükleri

Hâkimlerin Yükümlülükleri

Hâkimler yetkileri içinde olan davalara bakmazlık edemezler. 1982 Anayasası 36/2. maddesinde “Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.” diyerek hâkimin görevini yerine getirme mecburiyetini anayasal bir ilke olarak kabul etmiş

Savcılık ve Temel İlkeleri

Savcılık ve Temel İlkeleri

Önceleri suç denilen fiillerin sadece kişileri ilgilendirdiği sanılmakta, şahsi intikam suçlara karşı tek müeyyide olarak kabul edilmekteydi.