Prof. Dr. İbrahim Subaşı

Prof. Dr. İbrahim Subaşı
Prof. Dr. İbrahim Subaşı

Prof. Dr. İbrahim Subaşı Yazıları

Çalışma Süreleri

Çalışma Süreleri

1475 sayılı eski İş Yasasında “İş süresi”, 4857 sayılı yeni İş Yasasında “Çalışma süresi” olarak deyimlendirilen çalışma sürelerine ilişkin esaslara yer verilmiş, bunların uygulanma şekillerinin ise