Saliha Bayat

Saliha Bayat
Saliha Bayat

Saliha Bayat Yazıları

Kişilik Bozuklukları

Kişilik Bozuklukları

Bir kişiyi başkalarından farklı kılan düşünsel, duygusal, ruhsal ve bedensel özelliklerin tümüne ‘kişilik’ adı verilir. Bu ayırt edici özellikler içine alışkanlıklar, algılamalar, davranış tarzları, olaylara ve çevreye bakış açıları girmektedir.