Av. Nuray Ergin

Av. Nuray Ergin
Av. Nuray Ergin

Av. Nuray Ergin Yazıları

Herkes Gibi Olma Yüreğim

Herkes Gibi Olma Yüreğim

Buraya kadar kitaplarda anlatılan İstanbul’u anlattım. Ya benim İstanbul’um ben onu nasıl görüyordum.

Hukuk ve Ahlak Arasındaki İlişki

Hukuk ve Ahlak Arasındaki İlişki

Hukukun amacı başkalarına zarar verici eylemleri yasaklamak olduğundan hukuk kurallarının ahlakla olan ilgisi ortadadır. İnsan toplulukları, toplumlaşma aşamasına geçtiklerinden bu yana, her dönemde ahlâka sahip olmuşlardır.

Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü ‘dönüşüm’ kelimesini, ‘’olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılap, transformasyon” olarak tanımlamaktadır.