Av. Murat Kutlu Sezen

Av. Murat Kutlu Sezen
Av. Murat Kutlu Sezen

Av. Murat Kutlu Sezen Yazıları

Nesep Hukuku ve Babalık Davalarına Tarihi Bir Bakış

Nesep Hukuku ve Babalık Davalarına Tarihi Bir Bakış

Bireyin biyolojik, iktisadi ve sosyal varlığıyla ve varlık değerleriyle çok yakından ilgili olan nesep hukukuna, hukuk tarihinde de, bütün toplumlar tarafından çok büyük bir önem ve yer verildiğini de bu çalışmamız esnasında görmüş bulunmaktayız.

Çevrenin Korunmasında Mahalli İdarelerin Rolü ve Önemi

Çevrenin Korunmasında Mahalli İdarelerin Rolü ve Önemi

Çevre kavramı hayatımıza yeni girmiş olmasına rağmen kapsamı, boyutları ve çok ve büyük sorunları ile son derece önemli bir kavramdır. Çevre, doğum öncesinden ölüm sonrasına kadar hayatı kuşatan bir olgu olup hakların en başında yer alan yaşama hakkı da a