Sağlıkta İsraf Sempozyumuna Katıldık

Sağlıkta İsraf Sempozyumuna Katıldık
Sağlıkta İsraf Sempozyumuna Katıldık

İSAR (İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı) tarafından düzenlenen "Sağlıkta İsraf" Sempozyumuna katıldık. Başkanımız Av. AlevSezen ve kurum avukatımızAv. Murat Kutlu Sezen ile Danışma Kurulu üyelerimizden Prof. Dr. Celal Yeniçeri sempozyumuilgi ile takip ettiler. Gün boyu sürensempozyumdaalanında uzman çok değerli akademisyenlerhazırladıkları bildirilerisundular.

BİLKA`dan ilgi ve desteğini esirgemeyen Y.Doç. Dr. Murat Dinçer Çekin desempozyumda "Tıp İsrafı" başlıklı bildirisinisundu. Çekin, cesur bir şekilde söylenmeyenleri söyledi ve etkili anlatımı iletıp camiasınıniçinde bulunduğu durumudile getirdi.Çekin, tıp eğitiminin ilaç firmaları tarafından yönlendirildiğini, geleneksel tıbbın bu sebep ile bir tarafa bırakıldığını, doktorların gereksiz ilaç özellik ile antibiyotik yazdığını, artıkdoğumların sezaryen ile yapıldığını, hatta kadınların "normal sezaryen yaptım" dediğini, sezaryen oranının artmasında doktorların etkili olduğunuifade etti.