Bir Aksiyon Araştırması

Bir Aksiyon Araştırması
Bir Aksiyon Araştırması

Bu araştırmada, problem çözme becerisini öğrenen ergenin karşılaştıkları sorunları bu becerileri kullanarak çözebilmesine yönelik bir vaka çalışması yapılmıştır. Araştırma İstanbul-Kartal ilçesinde 11.sınıfa giden erkek bir öğrenciyle yürütülmüştür. Öğrenci belirlenirken öğretmen görüşlerinden, bireysel görüşmelerden ve gözlemlerden yararlanılmıştır. Öğrencinin özelliklerine bakıldığında, parçalanmış aile yapısı, iyi olmayan bir ruh hali, okulda kurallara uymama vb. davranış sorunları bulunmaktadır. Bu araştırma aksiyon araştırması çerçevesinde yürütülmüştür. Araştırmada çeşitli kaynaklardan derlenen Sorun Çözme Terapisine yönelik uygulamalardan yararlanılmıştır. Bu uygulamalar sorunların somut olarak tanımlanması, sorunlara olumlu bakış açısı kazandırma, çözüm üretebilme ve uygulayabilme süreçlerini içermektedir. Uygulama 7 oturumluk süreci kapsamaktadır. Oturumlar ortalama 45 dakika sürmüştür. Veriler analiz edildiğinde öğrencinin probleme yol açan davranışlarını değiştirmek için çaba harcadığı, sorunlarına karşı olumlu bakış açısı kazandığı ve çözüm seçeneklerini uygulamaya başladığı görülmüştür. Problem çözme becerisini öğrenen ergenin daha olumlu bir ruh hali gösterdiği ve probleme yol açan davranışlarının azaldığı görülmüştür.

Uzm. Danışman Psikolog Meryem Kulaber Demirci`nin yapmış olduğuaraştırma sonuçlarını da içeren "Etkili Problem Çözme Becerilerini Öğrenen Ergenlerin Karşılaştıkları Sorunları Bu Becerileri Kullanarak Çözebilmesi: Bir Vaka Örneği" başlıklı makalesini buraya tıklayıp indirebilirsiniz.