Uluslararası Aile Çalıştayına Katıldık

Uluslararası Aile Çalıştayına Katıldık
Uluslararası Aile Çalıştayına Katıldık

İslam Dünyası STK’ları Birliği (İDSB), 2. Uluslararası Aile Konferansı hazırlık çalışmaları ile ilgili olarak Uluslararası Aile Çalıştayı düzenledi.

Çalıştaya BİLKA adına Başkanımız Av. Alev Sezen ve kurum avukatımız Av. Murat Kutlu Sezen katıldı. Sekiz ülkeden temsilcilerin katıldığı, akademisyenlerin ve aktivistlerin yer aldığı çalıştayda, konferansta yer alacak konuşmacıların ve konu başlıkların tespiti ile ilgili müzakereler yapıldı.

Başkanımız Av. Alev Sezen konuşmasında "Bütün dünyada ve özellik ile Müslümanlar üzerinde büyük bir toplum mühendisliği ve algı yönetimi söz konusu. Kavramlar üzerinde oynanıyor. Biz Batının bizim için belirlediği başlıklar üzerinden konuşmamalıyız, kendi ıstılahlarımızla (terimlerimizle) kendi gündemimizi belirlemeliyiz." dedi.

Av. Murat Kutlu Sezen ise manevi eğitimin önemine dikkat çekerek bu kavram yerine değerler eğitimi gibi başka kavramların kullanılmasının sakıncalarını dile getirdi.