Hukuk ve Ahlak Arasındaki İlişki

Hukuk ve Ahlak Arasındaki İlişki
Hukuk ve Ahlak Arasındaki İlişki

Hukukun amacı başkalarına zarar verici eylemleri yasaklamak olduğundan hukuk kurallarının ahlakla olan ilgisi ortadadır. İnsan toplulukları, toplumlaşma aşamasına geçtiklerinden bu yana, her dönemde ahlâka sahip olmuşlardır. Buna karşılık devlet ve hukuk, ahlâka göre daha geç ortaya çıkmış kavramlardır.Devletsiz ve hukuksuz toplumlar olmuştur; fakat ahlâksız (bir ahlâka sahip olmayan) toplum olmamıştır. Bu sebeple hukuk ahlakı sağlamaya çalışmalıdır. Mesela verdiği sözü tutmak bir ahlak kuralıdır. Ama hukukta bu hangi durumda korunmaktadır. Bu yazıda öncelikle Hukuk ve Ahlak kavramlarını tanımlayarak irdelememiz gerekmektedir. Hukuk ve ahlakın buyrukları dikkate alındığında, kural olarak ahlakın insandan çok şey istediği görülür. Yani aslında ahlak hukuka göre daha kapsamlı bir alanı düzenlemektedir.

Av. Nuray Ergin Savaş`ın "Kentsel Dönüşüm" başlıklı makalesini buraya tıklayıp indirebilirsiniz.