W20 Ulusal İstişare Toplantısına Katıldık

W20 Ulusal İstişare Toplantısına Katıldık
W20 Ulusal İstişare Toplantısına Katıldık

W20 Ulusal İstişare Toplantısına BİLKA adına Başkanımız Av. Alev Sezen katıldı.

W20 öncelikli politika alanlarını belirlemek için gerçekleştirilen toplantı önceden belirlenmiş kadının çalışma hayatı ile ilgili onbir başlık üzerinden istişareye açıldı.

Toplantının başında katılımcıların belirlenen başlıklara eklemek istedikleri başlıklar var ise yazılı olarak iletmeleri ve bunlarında dikkate alınacağı belirtildi. Yazılı olarak sunduğumuz başlık tekliflerimiz şunlardır:

 • Çalışma hayatında dini inanç özgürlüğü ve ibadetlerini yerine getirebilme hakkı ve imkânları sunulmalı.
 • Cinsiyetsiz bir toplum kurmak için LGBT’nin önünü açan “toplumsal cinsiyet eşitliği” yerine “kadın erkek fırsat eşitliği" kavramının kullanılması gerekliliği.
 • Kadının ekonomik yönden güçlenmesi için miras hakkına ulaşmada önündeki engellerin kaldırılması, hukuki ve idari kolaylıklar sağlanması.
 • Çalışan kadının ikili yükünün azaltılması ve psikolojik destek sağlanması.
 • Mobbing; kurum içi ve idari-cezai-hukuki düzenlemelerin yapılması ve var olan hükümlerin yeterli hale getirilmesi.

Toplantıda başkanımız Av. Alev Sezen yazılı olarak sunduğu başlık tekliflerini sözlü olarak da ifade etmiş başlıklar ile ilgili açılımlar yaparak; BM Kadının Statüsü Komisyonunun 59. toplantısına ait deklarasyondan ve bu deklarasyona karşı Uluslararası İslam Âlimler Birliğinin deklarasyonundan bahsederek Âlimler Birliğinin bu tip uluslararası çalışmalarda İslami hükümlerin dikkate alınmadığını, Müslüman devletlere bu tür belgelerin ekonomik ve siyasi baskılar uygulanarak imzalattırıldığını, taahhütlerin zorla yerine getirtildiği görüşünü dile getirmiştir.

“İşyerinde ayrımcılığın ortadan kalkması, hakların yerine getirilmesi ve eşit fırsatların sunulması” başlığındaki istişarede konu ile ilgili engellerden bahsedilmiş BİLKA`nın bu konudaki çalışmaları ve elde edilen veriler aktırılmıştır. Bu meyanda BİLKA Mobbing Raporu ve BİLKA Ulusal Medyada Çalışan Kadınların Medyadaki Yeri ve Sorunları anket çalışması özet olarak dile getirilmiştir. Çözüm önerileri olarak şu maddeler teklif edilmiştir;

 • Kadına biçilen mesleklerin (öğretmen-hemşire-memur…) değişmesi için zihniyet değişikliği gerekmektedir.
 • Doğru rol modellere ihtiyaç vardır.
 • Amerikan rüyası gibi bir Türkiye rüyası ortaya konulmalıdır.
 • Kurum içi politikalar belirlenmeli ve bunlar yazılı hale getirilerek çalışanların görebileceği yerlere asılmalıdır.
 • Mobbing önlenmelidir. Kadınlar kadınlara daha fazla mobbing uygulamaktadır, bunun önüne geçilmelidir.
 • Hukuki düzenlemeler yapılmalı var olan hükümlerin uygulanması denetlenmelidir.
 • Medya bu konuda destekleyici olmalıdır.
 • Kadın meta olarak kullanılmamalıdır. Yönetici kadınlara yer verilmelidir.
 • Kadınların öğrenilmiş çaresizlikten kurtulması için kendi zihnindeki olumsuz düşüncelerden kurtulması gerekmektedir.