3. Uluslararası Aile Konferansı Açılış Toplantısına Katıldık

3. Uluslararası Aile Konferansı Açılış Toplantısına Katıldık
3. Uluslararası Aile Konferansı Açılış Toplantısına Katıldık

İDSB ve Dünya Müslüman Âlimler Birliği`nin İstanbul Gönen Otel`de gerçekleştirdiği "İslam’da Aile Sözleşmesi" başlıklı "Uluslararası 3. Aile Konferansı" açılış programında BİLKA`yı Psk. Burcu Toluç temsil etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Uluslararası Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Abdulvahap Ekinci, Uluslararası Müslüman Kadın Organizasyonları Birliği Nuro Alomar gibi birçok âlim ve akademisyen katıldı.

"Taraflar Arasındaki Denge; Eşitliğin Adil Alternatifidir." başlıklı konuşmasını yapan konferans başkanı Prof. Dr. Ali Karadağlı kadın ve erkek arasındaki eşitliğin yanlış yorumlandığını söyledi. Kadın erkeğin eğe kemiğinden yaratılmıştır mealindeki hadisin henüz doğrulanmadığını ve orada işaret edilenin fıtraten hassas yaratılan kadının erkeğe emanet edildiğini, incitilmemesi için bir ikaz olduğunu belirterek erkeğin de kadın tarafından sarmalanıp korunduğunu ifade etti. Karadağlı “Nasıl ki kalp göğüs kafesi tarafından sarmalanıp korunuyorsa aynı şekilde kadının yaratıldığı yer de kalbi koruyan yere işaret edilmiştir. Burada asıl konu birçok ayette de belirtildiği gibi "kadın ve erkeğin birbirini tamamlayıcılık" unsuru ile birbirinin dengesi olduğudur. Gerek yerel, gerekse uluslararası düzeyde aileyi tehlikeye sokan birçok unsur bulunmaktadır. Günümüzde aile ve eşitlik kavramları üzerinden üretilen, gerçeklerden uzak batıl yaklaşımlar çoğalmıştır. Bundan önce CEDAW ve benzeri birçok konferans düzenlenmiştir. O toplantıların hepsinin raporlarını ayrıntılı olarak inceledik. Bizim gayemiz konuyu esas hatları içerisinde ilim sahipleriyle değerlendirmek ve asla batılı karıştırmadan sadece Müslümanlara değil tüm dünyayı da kapsayan bir "Aile Yasası" çıkarmaktır. Böylece aile için tehlikeli amaçlar taşıyan hususlara karşı tedbir alarak nesillerimizi koruyabiliriz. Bu konferansın diğer çalışmalardan farkı öz ve net bir şekilde ortaya koruyucu kalkan olabilecek bir yasa çıkarılmasını sağlamaktır” dedi.

BİLKA olarak; aile kavramının gerçek anlamı içerisinde değerlendirilmesini, kâinatın bir ahenginin ve dengesinin bulunduğunu, kavramlarla oynanarak bu düzenin bozulmasına asla izin verilmemesini, eşcinsel evliliklerin aile olamayacağını, bu yönde bazı ülkelerdeki düzenlemelerin gelecek nesiller üzerindeki zararlı etkilerine dikkat çektik. Ayrıca medyanın ifsad amaçlı yayınlar yerine ıslah amaçlı yayınlar yapması ve aile içerisinde sağlıklı iletişim kurulması ile sair hususlarda tekliflerimizi yazılı olarak verdik.