Prof. Dr. İsmail Ekmekci Kurumumuzu Ziyaret Etti

Prof. Dr. İsmail Ekmekci Kurumumuzu Ziyaret Etti
Prof. Dr. İsmail Ekmekci Kurumumuzu Ziyaret Etti

Prof. Dr. İsmail Ekmekçi (İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Dekanı) ziyaretimize geldi. Danışma Kurulu üyemiz de olan Hocamız ilegerek BİLKA`nın çalışmaları gerek isekendi çalışmaları ve gündeme dairgüzel bir sohbet gerçekleştirdik.

ÖZGEÇMİŞ (Prof. Dr. İsmail Ekmekçi)

1957 Bursa doğumludur. 1980 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi (İDMMA) Makine Mühendisliği Bölümünü bitirmiştir. Aynı üniversiteden 1983 yılında Yüksek Makine Mühendisliği; 1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinden Endüstri Yüksek Mühendisliği; 1993 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Isı Tekniği Ana Bilim Dalında doktor unvanı almıştır. 1997 yılında Makine Müh. Isı Tekniği Bilim dalında Doçent unvanını almıştır. 1981-1996 yılları arasında YTÜ Makine Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi; 1997- 1998 yılları arasında Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) Yard. Doç. Dr. olarak; 1998- 2003 yılları arasında SAÜ’de doçent olarak; 2003-2006 yılları arasında SAÜ’de Prof. Dr. olarak; 2006-2011 yılları arasında Marmara Üniversitesinde Prof. Dr. olarak görev yapmış; 2011 yılından bu yana da İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik ve Tasarım Fakültesinde Prof. Dr. olarak çalışmaktadır. 2009 -2010 yılları arasında Kırklareli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinde Dekanlık görevi; 2010 –2011 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü; 2013-2014 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Kurucu Dekanlık görevlerinde bulunmuştur. Isı Tekniği; Enerji; Optimizasyon ve Sayısal Metotlar konularında çalışmaktadır.