Gezi (Eyüp Sultan)

Gezi (Eyüp Sultan)
Gezi (Eyüp Sultan)

Milli ve Manevi Değerler Masamızın organizasyonu ile düzenlediğimiz Eyüp Sultan gezimizi kalabalık bir gurup olarak gerçekleştirdik. Kahvaltı ile başlayan gezimiz belirlenen güzergâh üzerinden devam etti ve Eyüp Sultan Hazretlerini ziyaretimiz ile nihayete erdi.

Gezi Güzerhâgımız

 • Cafer Paşa Medresesi ve Tekkesi
 • Özbekler Tekkesi
 • Lalizade Abdülbaki Efendi Sıbyan Mektebi ve Tekkesi
 • Sokullu Mehmet Paşa Çeşmesi
 • Saçlı Abdülkadir Efendi Kabri ve Tekkesi
 • Hoca Saadeddin Efendi Kabri ve Dar’ül Hadisi
 • Ebul Hüda Kabri ve Kütüphanesi
 • Bulak Mustafa Paşa Türbesi
 • Dukakinzade Haziresi
 • Ebussuud Efendi Kabri ve Dar’ül Kurrası
 • Sokullu Mehmet Paşa Türbesi ve Medresesi
 • Lala Mehmet Paşa Türbesi
 • İsmihan Sultan Dar’ül Kurrası
 • Şeyhülislam Ahmet Esad Efendi Türbesi
 • Siyavuş Paşa Türbesi
 • Tarihi Eyüp Oyuncakçılar Çarşısı
 • Mirimiran Mehmet Ağa Türbesi
 • Pertev Paşa Türbesi
 • Feridun Ahmet Paşa Türbesi
 • Ferhat Paşa Türbesi
 • Şekerpare Kadın Türbesi
 • Çengeloğlu Tahir Paşa Haziresi
 • Sultan Mehmet Reşad Türbesi ve Reşadiye Numune Mektebi
 • Kaptan-ı Derya Hasan Hüsnü Paşa Türbe, Tekke ve Kütüphanesi
 • Telgraf Nazırı İzzet Efendi Türbesi
 • Hüsrev Paşa Türbesi, Mektebi ve Kütüphanesi
 • Adile Sultan Türbesi
 • Bostan İskelesi
 • Mihrişah Valide Sultan Sebili, İmareti, Sıbyan Mektebi ve Türbesi
 • Binek Taşı
 • Ayşe Bahri Kadın Haziresi ve Kuzu Çeşmesi
 • Ayaz Paşa Türbesi
 • Lala Mustafa Paşa Türbesi
 • Tarihi Çınar
 • Sinan Paşa Köşkü
 • Beşir Ağa Sebili ve Kabri
 • Semizali Paşa Haziresi
 • Saliha Sultan Kabri
 • Mahfiruz Hatice Sultan Kabri
 • Çifte Gelinler Türbesi
 • Ali Kuşçu Kabri
 • Sinan Paşa Türbesi
 • Baba Yusuf Kabri
 • Gazi Ethem Paşa Kabri
 • Mahfiruz Hatice Sultan Cüzhanesi
 • Adile Sultan İtikaf Odası
 • Eyüp Sultan Hz. Türbesi