Korkuyorum Allah`ım

Korkuyorum Allah`ım
Korkuyorum Allah`ım

Türkiye’de artık eşcinsellik almış başını gidiyor. Önüne geçmek o kadar zor ki. Kim nedir, ne yapar bilemiyor ve güvenemiyorsun. Eskiden ev alma komşu al derlerdi. Şimdi ise ne ev al ne komşu al öyle bir duruma geldik.

Lut Peygamberin kavmi eşcinsellik yüzünden helak oldu. Allah Zülcelal hazretleri Kur’an-ı Kerim’de Hicr suresi 57-74. ayetlerde Lut kavmini ve helak oluş sebebini şöyle anlatıyor ;

“Melekler; Biz günahkâr bir kavme gönderildik. Onların helaki için kesin emir aldık. Ancak Lut ailesi hariç. Biz onların hepsini kurtaracağız. Ancak zevcesi hariç. Lut’un kavmi gelen insan suretindeki meleklere musallat olmak istediler. Melekler Lut’a “Gecenin bir bölümünde aileni yola çıkar, sende arkalarından yürü ve sizden kimse ardına bakmasın” diye tenbih ettiler. Güneş doğarken o korkunç çığlık onları yakaladı ve o korkunç ses tutuverdi, şehirlerinin altı üstüne geldi”

Birçok ayette bu konu anlatılıyor ve uyarılar yapılıyor.

Birkaç hadis eklemek istiyorum buraya;

“Lut kavminin amelini işleyen mel’un’dur.” (İ.Ahmed)

“Erkek erkekle kadın kadınla yetinirse, ümmetim helak olur. “ (Halim-Beyhaki)

“Ahir zamanda eşcinsellik 3 kısım olur;

1.Konuşmak ve yüze bakmakla

2.Kucaklaşmakla yetinir,

3.Bir kısmı da bu işi bil fiil yapar. Allah’ın laneti bunların üzerine olsun.” (Deylemi)

Zamanımız da eşcinsellik o kadar çoğaldı ki. Buna en büyük sebep televizyon. Bu tip insanlara programlarda çok yer verilmesi ve onların sevimli gösterilmesi. İnternet sosyal medya vs.

Sosyal medya özellikle bu konuda çok tehlikeli. Lütfen hem çocuklarımıza hem eşlerimize ve kendimize dikkat edelim. Siz farkında olmadan elinizden kayıp gitmesinler. Ailesinde, çevresinde sevgi saygı bulamayan birçok kişinin sosyal medyadan medet umduğunu ve bu boşluğu buralarda doldurmaya çalıştığının şahidi oluyoruz.

Böyle şeylerden korunmak için aklıma ilk insanlardan uzak durmak geldi, tabi bu ne kadar mümkün. Nerdeyse imkânsız. Ama en azından yalnız kalmamak aynı cins bile olsa insanlarla ileri seviyede samimi olmamak. Belki bir nebze tedbir olabilir.

Artık bu melun fiili işleyenlerin kadını erkeği yok, her ikisi de tehlikeli. Hep çocuklarımıza tembih ediyoruz ya “Sokakta kimseyle konuşma, kimseden bir şey alıp yeme.” İnanın artık bu uyarıları kendimize de yapalım. Artık büyük küçük fark etmiyor.

Zor olan hayat mı? YOKSA Hayatı zora sokanlar mı?

Bu hayatı içinden çıkılmaz yapan bu insanları kimler yetiştiriyor?

Psikologlar ve büyüklerimiz eğitim evde başlar derler, ama maalesef artık eğitim televizyonda ve internette başlıyor ve o şekilde devam ediyor.

En büyük sebeplerden biride toplumda ki cinsel eşitlik uygulaması. Herkesin aynı kıyafeti giymesi, aynı davranması ve tabi bunların desteklenmesi.

Çocuklarımız küçükken “Aman ne olacakmış büyüyünce düzelir” diyen aileler sizler öyle mi yetiştiniz? Çocuk ne görürse, nasıl yaşarsa öyle devam eder. Alışkanlıkları değiştirmek kolay olsaydı atalarımız “Bir insan yedisinde ne ise yetmişinde de odur” demezlerdi.

Aslında önce anne ve babaların eğitilmesi ve İslami olarak bunların ne kadar yanlış olduğunun öğretilmesi gerekiyor.

Eğer bu gidişata bir dur demezsek memleketimizin vay haline.

Peki, bizler ne yapacağız. İnsan olarak yapmamız gerekeni yapıp onlara doğru yolu anlatacağız. Yanlışlarından döndürmek için elimizden geleni yapacağız.

Rabbim doğru yoldan saptırmasın. Doğru yolda olmayanları da doğru yola iletsin.