Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4.Ulusal Eylem Planı Hazırlık Çalıştayına Katıldık

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4.Ulusal Eylem Planı Hazırlık Çalıştayına Katıldık
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4.Ulusal Eylem Planı Hazırlık Çalıştayına Katıldık

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ve Adalet Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katıldığı “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Dördüncü Ulusal Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı”ı, Kovid-19 salgını kapsamında alınan tedbirler gereği çevrimiçi olarak gerçekleşti.

BİLKA’yı, Başkan Yardımcımız Dilşat Özer Kestevur’un temsil ettiği Çalıştay’da; • Adalete Erişim ve Mevzuat Düzenlemeleri, • Farkındalık Yaratma ve Zihniyet Dönüşümü, • Koruyucu ve Önleyici Hizmetler, • Koordinasyon ve Politika Geliştirme, ana konu başlıkları kapsamında eş zamanlı tematik oturumlar yapılarak katılımcıların katkıları sağlandı.

Çalıştay’da, BİLKA Temsilcimiz Özer Kestevur, aşağıdaki önerileri dile getirdi.

*Kadına yönelik şiddetle mücadele için en kısa zamanda silah satışlarına kısıtlamalar ve denetlemeler getirilmelidir.

*Şiddet sadece fiziksel değildir. Psikolojik ve duygusal şiddetin uygulanması hakkında da engelleyici çalışmalar yapılmalıdır.

*Kadına şiddet konusunda daha etkili ve caydırıcı cezalar verilmelidir. Bu cezaların içeriğinin, suçluları ıslah edecek, topluma kazandıracak şekilde olmasına dikkat edilmelidir.

*Daha suç meydana gelmeden Devletimiz tarafından, sosyal projelerle, okullarda ve kurslarda verilecek eğitimlerle, kadına şiddeti önleme konusunda eğitici çalışmalar yapılmalıdır.

*Cezaevlerinde bulunanların duygu ve öfke kontrolü edinmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

*Televizyonlarda gösterilen şiddet haberlerine, izleyen birçok kişiye şiddet uygulamada örnek oluşturması açısından kısıtlamalar getirilmelidir.

*Televizyonlarda şiddetin yoğun olduğu, kadını aşağılayan, erdem ve değerlerimize hiç uymayan senaryolar, dizi ve film olarak gösterilmekte ve toplumu yanlış yönlendirmektedir.

*4. Eylem Planında ele alınacak konularla ilgili, Bakanlıkların, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Sivil Toplum Kuruluşların temsilcileri, hukukçu, sağlıkçı, sosyolog, psikolog, sosyal hizmetler uzmanı, haber merkezi yetkilileri gibi farklı meslek sahiplerinden müteşekkil, araştırmacı ve gözlemci bir kurul oluşturulmalıdır. Bu kurul birçok konuda araştırmalar yapmalı ve çalışma raporlarını kurulun sitesinde yayınlamalıdır. Burada yayınlanacak bilgiler hem ilgilenenler için bir veri tabanı oluşturacak hem de kadına şiddeti önlemenin yanında başka konularda da fayda sağlayacaktır.