Genel Kurulumuzu Yaptık

Genel Kurulumuzu Yaptık
Genel Kurulumuzu Yaptık

BİLKA Olağanüstü Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Kadıköy Aden Otel’de kahvaltıile başlayangenel kurulumuzda üyelerimiz ile bir araya geldik.

Açılış konuşmasında başkanımız Av. Alev SezenBİLKA`nın kuruluşundan bu güne kadargeçen kısa zamanda önemli mesafeler katettiğini bildirerekyapılan çalışmalardanörnekler verdi.Av. SezenBİLKA’nın karar mercileri vekamuoyunezdinde etkili ve güvenilir bir kurum olarak kabul edildiğini de ifade etti.

Başkan yardımcımız Hanife Bilgin, genel sekreterimiz Selma Çakır, muhasibimiz Nuran Asıleren, halkla ilişkiler ve basın sorumlumuz Nilüfer Akçetin ve avukatımız Av. Murat Kutlu Sezen deyaptıkları konuşmada BİLKA`yı anlattılar. Faaliyetlerimizin anlatıldığı bir de slayt gösterisi yapıldı.

Şehir dışında ikamet eden üyelerimizingöndermiş olduğu tebrikve başarı mesajları okundu.

Yeni dönem yönetim organlarının dabelirlendiği genel kurulumuzda kısmitüzük değişikliği de yapıldı. Yeni listeye sitemizin kurullar bölümünden ulaşabilirsiniz.