İSTESOB`un Davetine İcabet Ettik

İSTESOB`un Davetine İcabet Ettik
İSTESOB`un Davetine İcabet Ettik

İSTESOB (İstanbul Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği)Kadın Kurulunun kadın ile ilgili çalışmalar yapan STK`lar ile bir araya gelmek için düzenlemiş olduğu toplantıya BİLKA`da davet edildi.

Başkanımız Av. Alev Sezen ile Genel Sekreterimiz Selma Çakır`ın katıldığı toplantıya bir kısım STK`ların yanı sıra bürokrat eşleri, akademisyenler ve ağırlıklı olarak kamu kurumlarında çalışanlarınkatıldığı gözlemlendi.

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz ve Kadın Kurulu Başkanı Tülay Erünsal`ınkonuşmalarından sonra araştırmacı yazar Sadık Göksu "Bacıyan-ı Rum ve Tarihte ve Tarihöncesi`nde Kadın" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Başkanımız Av. Alev Sezen BİLKA`yı tanıtan konuşmasındaİSTESOB Kadın Kurulu`ndan da imkanları ileorantılı büyük ve tarafsız çalışmalar bekledikleriniifade ederekbaşarılar diledi.

Genel Sekreterimiz Selma Çakır`da konuşmasında başarı ve iyi dileklerini iletti.