Atölye Çalışması (Nazan Keleş)

Atölye Çalışması (Nazan Keleş)
Atölye Çalışması (Nazan Keleş)

Üyelerimize yönelik merkezimizde gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmamızda Nazan Keleş(THY Yöneticisi)

- İlişki yönetimi
- Problemler ile başa çıkabilme
- Kriz yönetimi

konularında eğitim verdi.


İlişki Yönetimi

İlişki yönetimi ana olarak “başkalarının duygularını idare etme” becerisidir.

İlişki yönetimini yapabilen kişiler;

etkileme, başkalarını geliştirme, yol gösterme yönleri kuvvetli olan,
çatışmayı yönetebilen, ekip çalışması ve işbirliği hususlarında başarılı olan,

kişilerdir.

İlişkinin temeli bireylerin iletişim kurma, işbirliği yapma ve birbirine davranma tarzıdır.Bu nedenle karşımızdakine nasıl davrandığımız oldukça önemlidir. İşbirliği yapabildiğimiz, ilişki kurabildiğimiz kişilerin duygularını idare edebilmemiz daha kolaydır.

Toplumun diğer bireyleriyle ilişkilerimizi dayandırabileceğimiz temel, onlara karşı geliştireceğimiz “kabul etme” felsefesidir. Kabullenme, insanların farklılıklarına hoşgörü gösterebilme, başkalarının nasıl olması gerektiğine dair taleplerimizi/beklentilerimizi kontrol edebilme, ilişkilerdeki “tatmin” (ve dolayısıyla huzur ve mutluluk) durumumuzu doğrudan etkiler.

Bir ilişkide mutluluğu belirleyen neden, beklentilerimizin karşılanma düzeyidir.

İlişkiye Bakış

İlişkilerde iki ana korku harekete geçer;

• Terk edilme korkusu (aynı zamanda diğerini kaybetme korkusudur)
• Kontrol edilme korkusu (kendini kaybetme korkusudur)

Bu iki korkuyu tetikleyecek davranış olan kontrol etme/edilme yerine, öğrenmeyi koymalıyız. Bireyler birbirlerinin farklılıklarını kontrol ederek karşısındakini kendisine (veya olmasını istediği modele) benzetmeye çalışmak yerine, taraflar arası farklılıklardan öğrenerek bu farklılıklara uygun davranışları geliştirmelidir.

Problemli ilişkilerdeçoğu zaman durumu içinden çıkılamaz hale getiren biz kendimiz oluruz. İlişkide, karşı taraftan olan beklentilerimizi yönetebilir ve karşımızdakine beklentilerimizin ne olduğuna, neden olduğuna dair geri beslemede bulunursak ilişkiyi daha yönetilebilir hale getirir, istemediğimiz sonuçları önleyebilme _veya kaçınılmazsa bu sonuçların olumsuz etkilerini minimize etme_ imkanına sahip oluruz.

İnsanlarla ilişkide bulunacaksak (ki kaçınılmazdır), şu iki kabulü göz ardı etmemeliyiz;

• Karşımıza çıkan her insan kendisini önemli hissetmek ve değerli görmek ister,
• Tüm insanlarda diğerleri tarafından onaylanma ve bu sebeplekendi kendisini onaylama arzusu vardır.