İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Raporu

İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Raporu
İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Raporu

İşyerinde psikolojik taciz (mobbing) kavramı, işyerinde bireylere üstleri, eşit düzeyde çalışanlar yada astları tarafından sistematik biçimde uygulanan her tür kötü muamele, tehdit, şiddet aşağılamagibi davranışları içermektedir.

Bu önemli konu hakkında BİLKA tarafından hazırlanan rapor ve afiş, idari merciler ile kamuoyunu aydınlatıp çözüm geliştirmede katkı sağlayacak bir mahiyet arz etmektedir.

BİLKA`nın hazırlamış olduğu "İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Raporu"nu buraya tıklayıp indirebilirsiniz.