Sperm Bankası Raporu

Sperm Bankası Raporu
Sperm Bankası Raporu
Tarihten günümüze kadar toplumların ilgi, merak ve kader çizgisinde bulunan nesep olgusu tüm devletler tarafından özel bir ilgi görmüş ve hukuk sistemleri içerisinde de geniş düzenlemelere tabi tutulmuştur. Çağımızın ulaştığı teknolojik noktada geliştirilen suni döllenme metodları hassas nesep ilişkilerini karmaşık ve belirsiz bir hale sokmaya başlamıştır. "Eşref-i mahlukat" olan insanılabaratuar ürünlerine indirgeyen bu yeni oluşumda nerede ise ticari bankalar ile mali ve ekonomik yönden yarışa giren sperm bankaları da önemli roller üstlenmektedir.

Bu önemli konu hakkında BİLKA tarafından hazırlanan rapor ve afiş, idari merciler ile kamuoyunu aydınlatıp çözüm geliştirmede katkı sağlayacak bir mahiyet arz etmektedir.

BİLKA`nın hazırlamış olduğu "Sperm Bankası Raporu"nu buraya tıklayıp indirebilirsiniz.