Hâkimlerin Yükümlülükleri

Hâkimlerin Yükümlülükleri
Hâkimlerin Yükümlülükleri
Hâkimler yetkileri içinde olan davalara bakmazlık edemezler. 1982 Anayasası 36/2. maddesinde “Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.” diyerek hâkimin görevini yerine getirme mecburiyetini anayasal bir ilke olarak kabul etmiştir. Hâkimler davalara ancak yetki dışında olması sebebiyle bakmayabilirler. Yargılamanın özelliklerinden birisi mecburi olmasıdır. Yargılama makamının varoluş nedeni uyuşmazlıkları çözmek olduğuna göre bu görev yargılama makamının isteğine bırakılamaz. Yargılama görevinin mecburi olması yargılama makamını işgal eden süjeye yani hâkime bu mecburiyetin yüklenmesi demektir.

Dr. Ömer SEVER`in "Hâkimlerin Yükümlülükleri" başlıklı makalesini buraya tıklayıp indirebilirsiniz.