Hâkim ve Savcıların Denetlenmeleri ve Sorumlulukları

Hâkim ve Savcıların Denetlenmeleri ve Sorumlulukları
Hâkim ve Savcıların Denetlenmeleri ve Sorumlulukları
Denetleme iyi bir idarenin öğelerinden sayılmaktadır. Bir kuruluşun rasyonel olarak çalışması ve bekleneni verebilmesi için denetleme şarttır. Aksi takdirde işlerin yüz üstü bırakılması, yanlış işlerin tekrarı, mevzuatın iyi uygulanamaması, personelin yetişip iyi çalışmaması gündeme gelebilir. Hâkimlerin bağımsızlığı hiçbir denetime bağlı olmamak biçiminde yorumlanmamalıdır. Hâkim ve savcılarında görevini kötüye kullananları, mesleklerinin saygınlığına uymayan hareketlerde bulunanları olabilir. Çünkü nihayet onlarda birer insandırlar.

Dr. Ömer SEVER`in "Hâkim ve SavcılarınDenetlenmeleri ve Sorumlulukları" başlıklı makalesini buraya tıklayıp indirebilirsiniz.